هدر اصلی

نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی


نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ با حضور اعضای این کمیسیون برگزار شد.
حمیدرضا راهل یکشنبه 28 مرداد 1397 ساعت 17:45
شریف پور، پورابراهیمی و حسینی شاهرودی در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201808107543339436.jpg , نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201808104280477050.jpg , نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201808104927244767.jpg , نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی Icana
حضرتی در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201808104462724794.jpg , نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی Icana
شکری در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201808104675885985.jpg , نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201808104692655659.jpg , نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201808104554940716.jpg , نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی Icana
حسینی، آقاپور علیشاهی و سعیدی در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201808105535344092.jpg , نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی Icana
بهمنی،کریمی و موسوی لارگانی در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201808104246209668.jpg , نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet