هدر اصلی

نشست کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر نیرو


نشست کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ با حضور رضا اردکانیان، وزیر نیرو و اعضای این کمیسیون برگزار شد.
حمیدرضا راهل یکشنبه 28 مرداد 1397 ساعت 19:02
نشست کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر نیرو https://cdn.icana.ir/d/019/201808101669495365.jpg , نشست کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر Icana
اردکانیان، حسنوند و امیری خامکانی در نشست کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201808103427421418.jpg , نشست کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر Icana
نشست کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر نیرو https://cdn.icana.ir/d/019/201808101104730006.jpg , نشست کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر Icana
نشست کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر نیرو https://cdn.icana.ir/d/019/201808101877252994.jpg , نشست کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر Icana
نشست کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر نیرو https://cdn.icana.ir/d/019/201808100749399244.jpg , نشست کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر Icana
اردکانیان، حسنوند و امیری خامکانی در نشست کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201808101299817215.jpg , نشست کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر Icana
میرزایی، امینی و بختیار در نشست کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر نیرو https://cdn.icana.ir/d/019/201808100994422816.jpg , نشست کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر Icana
هاشمی پور، اردکانیان و حسنوند در نشست کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201808100855048191.jpg , نشست کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر Icana
نشست کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر نیرو https://cdn.icana.ir/d/019/201808109443800092.jpg , نشست کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر Icana
ادیانی و گلمرادی در نشست کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر نیرو https://cdn.icana.ir/d/019/201808109627334858.jpg , نشست کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر Icana
نشست کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر نیرو https://cdn.icana.ir/d/019/201808105090482131.jpg , نشست کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر Icana
نشست کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر نیرو https://cdn.icana.ir/d/019/201808105100730265.jpg , نشست کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet