هدر اصلی

نشست کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی


نشست کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ با حضور اعضای این کمیسیون برگزار شد.
حمیدرضا راهل یکشنبه 28 مرداد 1397 ساعت 19:22
نشست کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201808101984540073.jpg , نشست کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای ا Icana
کولیوند و کاظمی در نشست کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201808101924033347.jpg , نشست کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای ا Icana
نشست کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201808103101823461.jpg , نشست کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای ا Icana
نشست کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201808102026091599.jpg , نشست کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای ا Icana
هاشم زایی، گیلانی و مافی در نشست کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201808101455550019.jpg , نشست کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای ا Icana
محمودی شاه نشین و ابوترابی در نشست کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201808103879918622.jpg , نشست کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای ا Icana
نشست کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201808104479713967.jpg , نشست کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای ا Icana
گیلانی و مافی در نشست کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201808101979745931.jpg , نشست کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای ا Icana
شریفی در نشست کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201808103628932499.jpg , نشست کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای ا Icana
یوسف نژاد و کامران در نشست کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201808101639135217.jpg , نشست کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای ا Icana
نشست کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201808102555318414.jpg , نشست کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای ا Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet