هدر اصلی

امروز 29 مرداد ماه 1397 انجام شد:

ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی


اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی امروز دوشنبه 29 مرداد ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است: زهرا ساعی، حسن لطفی، محمدرضا ملکشاهی راد، روح الله بابایی صالح، هادی قوامی
محسن آزاده دوشنبه 29 مرداد 1397 ساعت 14:46
زهرا ساعی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201808101584182643.jpg Icana
زهرا ساعی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201808107403489911.jpg Icana
زهرا ساعی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201808102659614298.jpg Icana
زهرا ساعی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201808102807286174.jpg Icana
حسن لطفی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201808107886571624.jpg Icana
حسن لطفی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201808105086759667.jpg Icana
ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201808107688503139.jpg Icana
حسن لطفی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201808108093770264.jpg Icana
حسن لطفی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201808101105193763.jpg Icana
محمدرضا ملکشاهی راد در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201808101192424180.jpg Icana
محمدرضا ملکشاهی راد در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201808101461484285.jpg Icana
محمدرضا ملکشاهی راد در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201808102211619596.jpg Icana
محمدرضا ملکشاهی راد در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201808103277908261.jpg Icana
محمدرضا ملکشاهی راد در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201808103012015761.jpg Icana
روح الله بابایی صالح در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201808102162456664.jpg Icana
روح الله بابایی صالح در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201808101616324276.jpg Icana
روح الله بابایی صالح در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201808101969791741.jpg Icana
هادی قوامی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201808100431514780.jpg Icana
هادی قوامی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201808100852247271.jpg Icana
هادی قوامی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201808109924138845.jpg Icana
هادی قوامی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201808100223943480.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet