هدر اصلی

جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی


جلسه امروز کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی به روایت دوربین خبرگزاری خانه ملت.
محسن نوروزی‌فرد دوشنبه 29 مرداد 1397 ساعت 17:42
جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201808104517797974.jpg , جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی Icana
جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201808105953654739.jpg , جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی Icana
جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201808107382019498.jpg , جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی Icana
جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201808104188926031.jpg , جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی Icana
جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201808104975051088.jpg , جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی Icana
جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201808105151691656.jpg , جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی Icana
جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201808104049737736.jpg , جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی Icana
جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201808103905891198.jpg , جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی Icana
جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201808105584535578.jpg , جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی Icana
جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201808104865861877.jpg , جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی Icana
جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201808103445843137.jpg , جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی Icana
جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201808104324015073.jpg , جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی Icana
جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201808102988962682.jpg , جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی Icana
جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201808104670402008.jpg , جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی Icana
جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201808104503823245.jpg , جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی Icana
جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201808103583913454.jpg , جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet