هدر اصلی

حضور وزیر دفاع در جلسه غیر علنی 29 مرداد ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی


حضور وزیر دفاع در جلسه غیر علنی 29 مرداد ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی از زاویه دید دوربین خبرگزاری خانه ملت.
محسن نوروزی‌فرد سه‌شنبه 30 مرداد 1397 ساعت 08:39
حضور وزیر دفاع در جلسه غیر علنی ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201808101168891614.jpg , حضور وزیر دفاع در جلسه غیر علنی ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ مجلس Icana
حضور وزیر دفاع در جلسه غیر علنی ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201808104588286554.jpg , حضور وزیر دفاع در جلسه غیر علنی ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ مجلس Icana
حضور وزیر دفاع در جلسه غیر علنی ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201808102860905424.jpg , حضور وزیر دفاع در جلسه غیر علنی ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ مجلس Icana
حضور وزیر دفاع در جلسه غیر علنی ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201808104194197531.jpg , حضور وزیر دفاع در جلسه غیر علنی ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ مجلس Icana
حضور وزیر دفاع در جلسه غیر علنی ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201808109347516408.jpg , حضور وزیر دفاع در جلسه غیر علنی ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ مجلس Icana
حضور وزیر دفاع در جلسه غیر علنی ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201808101875966563.jpg , حضور وزیر دفاع در جلسه غیر علنی ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ مجلس Icana
حضور وزیر دفاع در جلسه غیر علنی ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201808104689836248.jpg , حضور وزیر دفاع در جلسه غیر علنی ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ مجلس Icana
حضور وزیر دفاع در جلسه غیر علنی ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201808106827220408.jpg , حضور وزیر دفاع در جلسه غیر علنی ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ مجلس Icana
حضور وزیر دفاع در جلسه غیر علنی ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201808100441938855.jpg , حضور وزیر دفاع در جلسه غیر علنی ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ مجلس Icana
حضور وزیر دفاع در جلسه غیر علنی ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201808105977929579.jpg , حضور وزیر دفاع در جلسه غیر علنی ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ مجلس Icana
حضور وزیر دفاع در جلسه غیر علنی ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201808102051210952.jpg , حضور وزیر دفاع در جلسه غیر علنی ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ مجلس Icana
حضور وزیر دفاع در جلسه غیر علنی ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201808109538320171.jpg , حضور وزیر دفاع در جلسه غیر علنی ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ مجلس Icana
حضور وزیر دفاع در جلسه غیر علنی ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201808106683560200.jpg , حضور وزیر دفاع در جلسه غیر علنی ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ مجلس Icana
حضور وزیر دفاع در جلسه غیر علنی ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201808109496954975.jpg , حضور وزیر دفاع در جلسه غیر علنی ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ مجلس Icana
کلید واژه ها


ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet