هدر اصلی

ظهر امروز ۳۰ مرداد ماه ۱۳۹۷ برگزار شد:

دیدار محمود صادقی با ایان بیگز، سفیر استرالیا در تهران


دیدار محمود صادقی، رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و استرالیا ظهر امروز ۳۰ مرداد ماه ۱۳۹۷ با ایان بیگز، سفیر استرالیا در تهران دیدار و گفت و گو کرد.
سه‌شنبه 30 مرداد 1397 ساعت 14:12
دیدار محمود صادقی با ایان بیگز، سفیر استرالیا در تهران https://cdn.icana.ir/d/019/201808102409685170.jpg , محمود صادقی, دیدار محمود صادقی با ایان بیگز، سفیر استرالیا در ت Icana
دیدار محمود صادقی با ایان بیگز، سفیر استرالیا در تهران https://cdn.icana.ir/d/019/201808109404871873.jpg , محمود صادقی, دیدار محمود صادقی با ایان بیگز، سفیر استرالیا در ت Icana
دیدار محمود صادقی با ایان بیگز، سفیر استرالیا در تهران https://cdn.icana.ir/d/019/201808107412732706.jpg , محمود صادقی, دیدار محمود صادقی با ایان بیگز، سفیر استرالیا در ت Icana
دیدار محمود صادقی با ایان بیگز، سفیر استرالیا در تهران https://cdn.icana.ir/d/019/201808107805329410.jpg , محمود صادقی, دیدار محمود صادقی با ایان بیگز، سفیر استرالیا در ت Icana
دیدار محمود صادقی با ایان بیگز، سفیر استرالیا در تهران https://cdn.icana.ir/d/019/201808103737284372.jpg , محمود صادقی, دیدار محمود صادقی با ایان بیگز، سفیر استرالیا در ت Icana
دیدار محمود صادقی با ایان بیگز، سفیر استرالیا در تهران https://cdn.icana.ir/d/019/201808104452231480.jpg , محمود صادقی, دیدار محمود صادقی با ایان بیگز، سفیر استرالیا در ت Icana
دیدار رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و استرالیا با سفیر استرالیا در تهران https://cdn.icana.ir/d/019/201808103499713989.jpg , محمود صادقی, دیدار محمود صادقی با ایان بیگز، سفیر استرالیا در ت Icana
دیدار محمود صادقی با ایان بیگز، سفیر استرالیا در تهران https://cdn.icana.ir/d/019/201808101189910648.jpg , محمود صادقی, دیدار محمود صادقی با ایان بیگز، سفیر استرالیا در ت Icana
دیدار محمود صادقی با ایان بیگز، سفیر استرالیا در تهران https://cdn.icana.ir/d/019/201808100155594413.jpg , محمود صادقی, دیدار محمود صادقی با ایان بیگز، سفیر استرالیا در ت Icana
دیدار محمود صادقی با ایان بیگز، سفیر استرالیا در تهران https://cdn.icana.ir/d/019/201808104280994474.jpg , محمود صادقی, دیدار محمود صادقی با ایان بیگز، سفیر استرالیا در ت Icana
دیدار محمود صادقی با ایان بیگز، سفیر استرالیا در تهران https://cdn.icana.ir/d/019/201808109090533648.jpg , محمود صادقی, دیدار محمود صادقی با ایان بیگز، سفیر استرالیا در ت Icana
دیدار محمود صادقی با ایان بیگز، سفیر استرالیا در تهران https://cdn.icana.ir/d/019/201808102652472786.jpg , محمود صادقی, دیدار محمود صادقی با ایان بیگز، سفیر استرالیا در ت Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet