هدر اصلی سایت

نشست کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی


نشست کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی امروز سه‌شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷ با حضور اعضای این کمیسیون برگزار شد.
عکس: محسن آزاده سه‌شنبه 3 مهر 1397 ساعت 17:49
مسعود پزشکیان در نشست کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201809108308607566.jpg , کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی Icana
نشست کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201809105919724459.jpg , کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی Icana
همایون هاشمی و امیرحسین قاضی زاده هاشمی در کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201809108515619877.jpg , کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی Icana
نشست کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201809106305054304.jpg , کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی Icana
بشیر خالقی در نشست کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201809108974859027.jpg , کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی Icana
نشست کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201809108411245118.jpg , کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی Icana
مسعود پزشکیان در نشست کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201809105960015854.jpg , کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی Icana
احمد حمزه، یعقوب شیویاری و حسینعلی شهریاری در نشست کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201809105356680244.jpg , کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی Icana
حیدرعلی عابدی در نشست کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201809108810705303.jpg , کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی Icana
بهروز بنیادی، احمد همتی و سیامک مره صدق در نشست کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201809104672530756.jpg , کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی Icana
اکبر ترکی و محسن علیجانی زمانی در نشست کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201809109579718746.jpg , کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی Icana
نشست کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201809105322635123.jpg , کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000