هدر اصلی

حضور دکتر لاریجانی در مراسم ترحیم محمدحسن دوگانی و پدر اقبال محمدیان


رئیس مجلس شورای اسلامی، امروز یکشنبه ۸ مهر ۱۳۹۷ در مراسم ترحیم محمدحسن دوگانی نماینده ادوار هفتم، هشتم و نهم مردم فسا در مجلس شورای اسلامی و پدر اقبال محمدیان نماینده مردم رامهرمز و رامشیر در مجلس شورای اسلامی حضور یافت.
امین شانه بند یکشنبه 8 مهر 1397 ساعت 17:28
حضور دکتر لاریجانی در مراسم ترحیم محمدحسن دوگانی و پدر اقبال محمدیان https://cdn.icana.ir/d/019/201809105525992165.jpg Icana
حضور دکتر لاریجانی در مراسم ترحیم محمدحسن دوگانی و پدر اقبال محمدیان https://cdn.icana.ir/d/019/201809101009817421.jpg Icana
حضور دکتر لاریجانی در مراسم ترحیم محمدحسن دوگانی و پدر اقبال محمدیان https://cdn.icana.ir/d/019/201809108181779663.jpg Icana
حضور دکتر لاریجانی در مراسم ترحیم محمدحسن دوگانی و پدر اقبال محمدیان https://cdn.icana.ir/d/019/201809102074858188.jpg Icana
حضور دکتر لاریجانی در مراسم ترحیم محمدحسن دوگانی و پدر اقبال محمدیان https://cdn.icana.ir/d/019/201809101975095656.jpg Icana
محمود بهمنی در مراسم ترحیم محمدحسن دوگانی و پدر اقبال محمدیان https://cdn.icana.ir/d/019/201809104345407106.jpg Icana
حضور دکتر لاریجانی در مراسم ترحیم محمدحسن دوگانی و پدر اقبال محمدیان https://cdn.icana.ir/d/019/201809105029423481.jpg Icana
حضور دکتر لاریجانی در مراسم ترحیم محمدحسن دوگانی و پدر اقبال محمدیان https://cdn.icana.ir/d/019/201809101891060956.jpg Icana
حضور دکتر لاریجانی در مراسم ترحیم محمدحسن دوگانی و پدر اقبال محمدیان https://cdn.icana.ir/d/019/201809101185555234.jpg Icana
حضور دکتر لاریجانی و منصور غلامی در مراسم ترحیم محمدحسن دوگانی و پدر اقبال محمدیان https://cdn.icana.ir/d/019/201809101481694577.jpg Icana
حضور دکتر لاریجانی در مراسم ترحیم محمدحسن دوگانی و پدر اقبال محمدیان https://cdn.icana.ir/d/019/201809101335053093.jpg Icana
حضور رئیس مجلس و وزیر علوم در مراسم ترحیم محمدحسن دوگانی و پدر اقبال محمدیان https://cdn.icana.ir/d/019/201809101362443561.jpg Icana
حضور دکتر لاریجانی در مراسم ترحیم محمدحسن دوگانی و پدر اقبال محمدیان https://cdn.icana.ir/d/019/201809102194004183.jpg Icana
حضور دکتر لاریجانی در مراسم ترحیم محمدحسن دوگانی و پدر اقبال محمدیان https://cdn.icana.ir/d/019/201809100176625694.jpg Icana
حضور دکتر لاریجانی در مراسم ترحیم محمدحسن دوگانی و پدر اقبال محمدیان https://cdn.icana.ir/d/019/201809109937564545.jpg Icana
حضور دکتر لاریجانی در مراسم ترحیم محمدحسن دوگانی و پدر اقبال محمدیان https://cdn.icana.ir/d/019/201809108098335891.jpg Icana
حضور دکتر لاریجانی در مراسم ترحیم محمدحسن دوگانی و پدر اقبال محمدیان https://cdn.icana.ir/d/019/201809107651330911.jpg Icana
حضور دکتر لاریجانی در مراسم ترحیم محمدحسن دوگانی و پدر اقبال محمدیان https://cdn.icana.ir/d/019/201809107766482673.jpg Icana
علی مطهری در مراسم ترحیم محمدحسن دوگانی و پدر اقبال محمدیان https://cdn.icana.ir/d/019/201809100370691521.jpg Icana
علی مطهری در مراسم ترحیم محمدحسن دوگانی و پدر اقبال محمدیان https://cdn.icana.ir/d/019/201809108647417615.jpg Icana
محمدرضا عارف در مراسم ترحیم محمدحسن دوگانی و پدر اقبال محمدیان https://cdn.icana.ir/d/019/201809101978359267.jpg Icana
محمد جعفری در مراسم ترحیم محمدحسن دوگانی و پدر اقبال محمدیان https://cdn.icana.ir/d/019/201809107586674501.jpg Icana
اصغر مسعودی در مراسم ترحیم محمدحسن دوگانی و پدر اقبال محمدیان https://cdn.icana.ir/d/019/201809104329010091.jpg Icana
نصرالله پژمانفر و محمدحسین حسین زاده بحرینی در مراسم ترحیم محمدحسن دوگانی و پدر اقبال محمدیان https://cdn.icana.ir/d/019/201809104127960331.jpg Icana
محمدحسین زاهدی در مراسم ترحیم محمدحسن دوگانی و پدر اقبال محمدیان https://cdn.icana.ir/d/019/201809101321422139.jpg Icana
اکبر ترکی و اکبر رنجبرزاده در مراسم ترحیم محمدحسن دوگانی و پدر اقبال محمدیان https://cdn.icana.ir/d/019/201809105584750984.jpg Icana
احمد مازنی در مراسم ترحیم محمدحسن دوگانی و پدر اقبال محمدیان https://cdn.icana.ir/d/019/201809104979300788.jpg Icana
علی وقف چی و مصطفی کواکبیان در مراسم ترحیم محمدحسن دوگانی و پدر اقبال محمدیان https://cdn.icana.ir/d/019/201809107177494452.jpg Icana
سیدپرویز فتاح در مراسم ترحیم محمدحسن دوگانی و پدر اقبال محمدیان https://cdn.icana.ir/d/019/201809108507670330.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

Powerd By : Tasvirnet