خبرگزاری خانه ملت

حلول ماه ربیع الاول

نشست فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با حضور معصومه ابتکار


نشست فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با حضور معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری برگزار شد.
محسن نوروزی‌فرد دوشنبه 9 مهر 1397 ساعت 09:35
نشست فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با حضور معصومه ابتکار https://cdn.icana.ir/d/019/201810102764111194.jpg , فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی, معصومه ابتکار Icana
نشست فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با حضور معصومه ابتکار https://cdn.icana.ir/d/019/201810104292290285.jpg , فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی, معصومه ابتکار Icana
مافی، ابتکار و اولادقباد در نشست فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201810103426229781.jpg , فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی, معصومه ابتکار Icana
نشست فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با حضور معصومه ابتکار https://cdn.icana.ir/d/019/201810104956466592.jpg , فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی, معصومه ابتکار Icana
نشست فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با حضور معصومه ابتکار https://cdn.icana.ir/d/019/201810104130183435.jpg , فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی, معصومه ابتکار Icana
نشست فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با حضور معصومه ابتکار https://cdn.icana.ir/d/019/201810104733519045.jpg , فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی, معصومه ابتکار Icana
ابتکار، اولادقباد، زرآبادی و چنارانی در نشست فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201810103572871265.jpg , فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی, معصومه ابتکار Icana
نشست فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با حضور معصومه ابتکار https://cdn.icana.ir/d/019/201810103881433269.jpg , فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی, معصومه ابتکار Icana
نشست فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با حضور معصومه ابتکار https://cdn.icana.ir/d/019/201810104877851975.jpg , فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی, معصومه ابتکار Icana
نشست فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با حضور معصومه ابتکار https://cdn.icana.ir/d/019/201810104504892487.jpg , فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی, معصومه ابتکار Icana
آقاپورعلیشاهی، مافی و ابتکار در نشست فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201810104773304485.jpg , فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی, معصومه ابتکار Icana
نشست فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با حضور معصومه ابتکار https://cdn.icana.ir/d/019/201810103458464822.jpg , فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی, معصومه ابتکار Icana
محمودی و جلودارزاده در نشست فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با حضور معصومه ابتکار https://cdn.icana.ir/d/019/201810103984607971.jpg , فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی, معصومه ابتکار Icana
چنارانی در نشست فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با حضور معصومه ابتکار https://cdn.icana.ir/d/019/201810108244583808.jpg , فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی, معصومه ابتکار Icana
زرآبادی و چنارانی در نشست فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با حضور معصومه ابتکار https://cdn.icana.ir/d/019/201810108935978129.jpg , فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی, معصومه ابتکار Icana
نشست فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با حضور معصومه ابتکار https://cdn.icana.ir/d/019/201810109897439446.jpg , فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی, معصومه ابتکار Icana
نشست فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با حضور معصومه ابتکار https://cdn.icana.ir/d/019/201810108594883667.jpg , فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی, معصومه ابتکار Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet