آغاز امامت امام زمان (عج)

استقبال رسمی از دکتر علی لاریجانی در بدو ورود به فرودگاه مهرآباد تهران


رئیس مجلس شورای اسلامی بامداد امروز چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷ در بازگشت از سفر دو روزه خود به ترکیه به منظور شرکت در اجلاس مجالس کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا مورد استقبال غلامرضا نوری قزلجه، سیدسعید فانی، احمد تقوایی، مهدی کردلو و مهدی کیایی قرار گرفت.
عکس: محسن نوروزی‌فرد چهارشنبه 18 مهر 1397 ساعت 10:07
استقبال رسمی از دکتر علی لاریجانی در بدو ورود به فرودگاه مهرآباد تهران https://cdn.icana.ir/d/019/201810106998232099.jpg Icana
استقبال رسمی از دکتر علی لاریجانی در بدو ورود به فرودگاه مهرآباد تهران https://cdn.icana.ir/d/019/201810101028982298.jpg Icana
استقبال رسمی از دکتر علی لاریجانی در بدو ورود به فرودگاه مهرآباد تهران https://cdn.icana.ir/d/019/201810103440366509.jpg Icana
استقبال رسمی از دکتر علی لاریجانی در بدو ورود به فرودگاه مهرآباد تهران https://cdn.icana.ir/d/019/201810106412882886.jpg Icana
استقبال رسمی از دکتر علی لاریجانی در بدو ورود به فرودگاه مهرآباد تهران https://cdn.icana.ir/d/019/201810102876719128.jpg Icana
استقبال رسمی از دکتر علی لاریجانی در بدو ورود به فرودگاه مهرآباد تهران https://cdn.icana.ir/d/019/201810107974357053.jpg Icana
استقبال رسمی از دکتر علی لاریجانی در بدو ورود به فرودگاه مهرآباد تهران https://cdn.icana.ir/d/019/201810108334878449.jpg Icana
استقبال رسمی از دکتر علی لاریجانی در بدو ورود به فرودگاه مهرآباد تهران https://cdn.icana.ir/d/019/201810107178915510.jpg Icana
استقبال رسمی از دکتر علی لاریجانی در بدو ورود به فرودگاه مهرآباد تهران https://cdn.icana.ir/d/019/201810108579183301.jpg Icana
استقبال رسمی از دکتر علی لاریجانی در بدو ورود به فرودگاه مهرآباد تهران https://cdn.icana.ir/d/019/201810106998548353.jpg Icana
استقبال رسمی از دکتر علی لاریجانی در بدو ورود به فرودگاه مهرآباد تهران https://cdn.icana.ir/d/019/201810106813992056.jpg Icana
استقبال رسمی از دکتر علی لاریجانی در بدو ورود به فرودگاه مهرآباد تهران https://cdn.icana.ir/d/019/201810108997530027.jpg Icana
استقبال رسمی از دکتر علی لاریجانی در بدو ورود به فرودگاه مهرآباد تهران https://cdn.icana.ir/d/019/201810105349555920.jpg Icana
استقبال رسمی از دکتر علی لاریجانی در بدو ورود به فرودگاه مهرآباد تهران https://cdn.icana.ir/d/019/201810102555096456.jpg Icana
استقبال رسمی از دکتر علی لاریجانی در بدو ورود به فرودگاه مهرآباد تهران https://cdn.icana.ir/d/019/201810102474624041.jpg Icana
استقبال رسمی از دکتر علی لاریجانی در بدو ورود به فرودگاه مهرآباد تهران https://cdn.icana.ir/d/019/201810104652753720.jpg Icana
استقبال رسمی از دکتر علی لاریجانی در بدو ورود به فرودگاه مهرآباد تهران https://cdn.icana.ir/d/019/201810107656105904.jpg Icana
استقبال رسمی از دکتر علی لاریجانی در بدو ورود به فرودگاه مهرآباد تهران https://cdn.icana.ir/d/019/201810105914019544.jpg Icana
استقبال رسمی از دکتر علی لاریجانی در بدو ورود به فرودگاه مهرآباد تهران https://cdn.icana.ir/d/019/201810105044709190.jpg Icana
استقبال رسمی از دکتر علی لاریجانی در بدو ورود به فرودگاه مهرآباد تهران https://cdn.icana.ir/d/019/201810108013892122.jpg Icana
استقبال رسمی از دکتر علی لاریجانی در بدو ورود به فرودگاه مهرآباد تهران https://cdn.icana.ir/d/019/201810105340496689.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000