هدر اصلی سایت

امروز 22 آبان ماه 1397 انجام شد:

نشست مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی


نشست مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی عصر امروز سه‌شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷ با حضور حسن زمانی، مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی از زاویه دید دوربین خبرگزاری خانه ملت.
عکس: محسن آزاده سه‌شنبه 22 آبان 1397 ساعت 17:24
نشست مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201811103392504583.jpg Icana
نشست مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201811101076798915.jpg Icana
نشست مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201811101496599757.jpg Icana
نشست مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201811104334373000.jpg Icana
نشست مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201811103145990373.jpg Icana
حسن زمانی در نشست مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201811102053926051.jpg Icana
نشست مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201811103941431916.jpg Icana
نشست مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201811101481292441.jpg Icana
نشست مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201811103784914958.jpg Icana
نشست مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201811108428322376.jpg Icana
نشست مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201811101311388023.jpg Icana
نشست مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201811107848794567.jpg Icana
نشست مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201811102061365116.jpg Icana
نشست مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201811101997267695.jpg Icana
نشست مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201811102442036719.jpg Icana
نشست مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201811101689264680.jpg Icana
نشست مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201811102188255650.jpg Icana
نشست مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201811102223071027.jpg Icana
نشست مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201811104527037923.jpg Icana
نشست مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201811102249371796.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000