هدر اصلی

ناطقان میان دستور صحن علنی ۲۷ آبان ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی


اسامی ناطقان میان دستور صحن علنی امروز یکشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی به شرح زیر می باشد: محمد دهقانی نقندر، محمدحسین فرهنگی، اردشیر نوریان، قاسم احمدی لاشکی، شهاب الدین بی مقدار
محسن نوروزی‌فرد یکشنبه 27 آبان 1397 ساعت 14:46
محمد دهقانی نقندر در نطق میان دستور ۲۷ آبان ۱۳۹۷ https://cdn.icana.ir/d/019/201811107401772371.jpg , ناطقان میان دستور ۲۷ آبان ۱۳۹۷ Icana
محمد دهقانی نقندر در نطق میان دستور ۲۷ آبان ۱۳۹۷ https://cdn.icana.ir/d/019/201811100793621519.jpg , ناطقان میان دستور ۲۷ آبان ۱۳۹۷ Icana
محمد دهقانی نقندر در نطق میان دستور ۲۷ آبان ۱۳۹۷ https://cdn.icana.ir/d/019/201811101776510753.jpg , ناطقان میان دستور ۲۷ آبان ۱۳۹۷ Icana
محمد دهقانی نقندر در نطق میان دستور ۲۷ آبان ۱۳۹۷ https://cdn.icana.ir/d/019/201811100849971817.jpg , ناطقان میان دستور ۲۷ آبان ۱۳۹۷ Icana
محمد حسین فرهنگی در نطق میان دستور ۲۷ آبان ۱۳۹۷ https://cdn.icana.ir/d/019/201811100989454047.jpg , ناطقان میان دستور ۲۷ آبان ۱۳۹۷ Icana
محمد حسین فرهنگی در نطق میان دستور ۲۷ آبان ۱۳۹۷ https://cdn.icana.ir/d/019/201811101659123034.jpg , ناطقان میان دستور ۲۷ آبان ۱۳۹۷ Icana
محمد حسین فرهنگی در نطق میان دستور ۲۷ آبان ۱۳۹۷ https://cdn.icana.ir/d/019/201811101148099357.jpg , ناطقان میان دستور ۲۷ آبان ۱۳۹۷ Icana
محمد حسین فرهنگی در نطق میان دستور ۲۷ آبان ۱۳۹۷ https://cdn.icana.ir/d/019/201811100997172290.jpg , ناطقان میان دستور ۲۷ آبان ۱۳۹۷ Icana
اردشیر نوریان در نطق میان دستور ۲۷ آبان ۱۳۹۷ https://cdn.icana.ir/d/019/201811101770440597.jpg , ناطقان میان دستور ۲۷ آبان ۱۳۹۷ Icana
اردشیر نوریان در نطق میان دستور ۲۷ آبان ۱۳۹۷ https://cdn.icana.ir/d/019/201811106616928338.jpg , ناطقان میان دستور ۲۷ آبان ۱۳۹۷ Icana
اردشیر نوریان در نطق میان دستور ۲۷ آبان ۱۳۹۷ https://cdn.icana.ir/d/019/201811107005244405.jpg , ناطقان میان دستور ۲۷ آبان ۱۳۹۷ Icana
قاسم احمدی لاشکی در نطق میان دستور ۲۷ آبان ۱۳۹۷ https://cdn.icana.ir/d/019/201811101581315939.jpg , ناطقان میان دستور ۲۷ آبان ۱۳۹۷ Icana
قاسم احمدی لاشکی در نطق میان دستور ۲۷ آبان ۱۳۹۷ https://cdn.icana.ir/d/019/201811109181016454.jpg , ناطقان میان دستور ۲۷ آبان ۱۳۹۷ Icana
قاسم احمدی لاشکی در نطق میان دستور ۲۷ آبان ۱۳۹۷ https://cdn.icana.ir/d/019/201811107096839898.jpg , ناطقان میان دستور ۲۷ آبان ۱۳۹۷ Icana
شهاب الدین بی مقدار در نطق میان دستور ۲۷ آبان ۱۳۹۷ https://cdn.icana.ir/d/019/201811109379378873.jpg , ناطقان میان دستور ۲۷ آبان ۱۳۹۷ Icana
شهاب الدین بی مقدار در نطق میان دستور ۲۷ آبان ۱۳۹۷ https://cdn.icana.ir/d/019/201811106918708693.jpg , ناطقان میان دستور ۲۷ آبان ۱۳۹۷ Icana
شهاب الدین بی مقدار در نطق میان دستور ۲۷ آبان ۱۳۹۷ https://cdn.icana.ir/d/019/201811106433766231.jpg , ناطقان میان دستور ۲۷ آبان ۱۳۹۷ Icana
شهاب الدین بی مقدار در نطق میان دستور ۲۷ آبان ۱۳۹۷ https://cdn.icana.ir/d/019/201811109235532335.jpg , ناطقان میان دستور ۲۷ آبان ۱۳۹۷ Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet