هدر اصلی

امروز 27 آبان ماه 1397 انجام شد:

نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با حضور وزرای اطلاعات و امور خارجه


نشست اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی امروز 27 آبان ماه 1397 با حضور وزرای اطلاعات و امور خارجه برگزار شد.
حمیدرضا راهل یکشنبه 27 آبان 1397 ساعت 17:14
نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با حضور وزرای اطلاعات و امور خارجه https://cdn.icana.ir/d/019/201811104418779755.jpg Icana
نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با حضور وزرای اطلاعات و امور خارجه https://cdn.icana.ir/d/019/201811103565503395.jpg Icana
نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با حضور وزرای اطلاعات و امور خارجه https://cdn.icana.ir/d/019/201811103990966735.jpg Icana
نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با حضور وزرای اطلاعات و امور خارجه https://cdn.icana.ir/d/019/201811103498869964.jpg Icana
نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با حضور وزرای اطلاعات و امور خارجه https://cdn.icana.ir/d/019/201811103812835529.jpg Icana
نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با حضور وزرای اطلاعات و امور خارجه https://cdn.icana.ir/d/019/201811104712621712.jpg Icana
نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با حضور وزرای اطلاعات و امور خارجه https://cdn.icana.ir/d/019/201811103746802205.jpg Icana
نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با حضور وزرای اطلاعات و امور خارجه https://cdn.icana.ir/d/019/201811104549210554.jpg Icana
نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با حضور وزرای اطلاعات و امور خارجه https://cdn.icana.ir/d/019/201811104226114832.jpg Icana
نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با حضور وزرای اطلاعات و امور خارجه https://cdn.icana.ir/d/019/201811104084804304.jpg Icana
نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با حضور وزرای اطلاعات و امور خارجه https://cdn.icana.ir/d/019/201811109921682575.jpg Icana
نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با حضور وزرای اطلاعات و امور خارجه https://cdn.icana.ir/d/019/201811100639611085.jpg Icana
نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با حضور وزرای اطلاعات و امور خارجه https://cdn.icana.ir/d/019/201811100045405632.jpg Icana
نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با حضور وزرای اطلاعات و امور خارجه https://cdn.icana.ir/d/019/201811100252417942.jpg Icana
نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با حضور وزرای اطلاعات و امور خارجه https://cdn.icana.ir/d/019/201811100450672757.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet