هدر اصلی

امروز 27 آبان ماه 1397 انجام شد:

نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با حضور وزیر بهداشت


نشست اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی امروز 27 آبان ماه 1397 با حضور سید حسن قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت برگزار شد.
حمیدرضا راهل یکشنبه 27 آبان 1397 ساعت 17:34
نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با حضور وزیر بهداشت https://cdn.icana.ir/d/019/201811101558944141.jpg Icana
نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با حضور وزیر بهداشت https://cdn.icana.ir/d/019/201811107090757510.jpg Icana
نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با حضور وزیر بهداشت https://cdn.icana.ir/d/019/201811101213302524.jpg Icana
نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با حضور وزیر بهداشت https://cdn.icana.ir/d/019/201811101939513335.jpg Icana
نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با حضور وزیر بهداشت https://cdn.icana.ir/d/019/201811101140447606.jpg Icana
نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با حضور وزیر بهداشت https://cdn.icana.ir/d/019/201811100976850119.jpg Icana
نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با حضور وزیر بهداشت https://cdn.icana.ir/d/019/201811101722252890.jpg Icana
نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با حضور وزیر بهداشت https://cdn.icana.ir/d/019/201811107094409309.jpg Icana
نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با حضور وزیر بهداشت https://cdn.icana.ir/d/019/201811104723177387.jpg Icana
نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با حضور وزیر بهداشت https://cdn.icana.ir/d/019/201811104463061108.jpg Icana
نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با حضور وزیر بهداشت https://cdn.icana.ir/d/019/201811107488012452.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet