خبرگزاری خانه ملت

هدر اصلی

امروز 28 آبان ماه 1397 انجام شد:

نشست کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اصل 44 قانون اساسی با جمعی از جوانان کار آفرین


نشست اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی امروز 28 آبان ماه 1397 با جمعی از جوانان کار آفرین برگزار شد.
محسن آزاده دوشنبه 28 آبان 1397 ساعت 13:55
فولادگر و قوامی در نشست کمیسیون حمایت از تولید ملی با جمعی از جوانان کار آفرین https://cdn.icana.ir/d/019/201811109750725739.jpg Icana
نشست کمیسیون حمایت از تولید ملی با جمعی از جوانان کار آفرین https://cdn.icana.ir/d/019/201811108645976873.jpg Icana
فولادگر و قوامی در نشست کمیسیون حمایت از تولید ملی با جمعی از جوانان کار آفرین https://cdn.icana.ir/d/019/201811100719267712.jpg Icana
نشست کمیسیون حمایت از تولید ملی با جمعی از جوانان کار آفرین https://cdn.icana.ir/d/019/201811103124184200.jpg Icana
نشست کمیسیون حمایت از تولید ملی با جمعی از جوانان کار آفرین https://cdn.icana.ir/d/019/201811109939664067.jpg Icana
نشست کمیسیون حمایت از تولید ملی با جمعی از جوانان کار آفرین https://cdn.icana.ir/d/019/201811100331515581.jpg Icana
نشست کمیسیون حمایت از تولید ملی با جمعی از جوانان کار آفرین https://cdn.icana.ir/d/019/201811100530329384.jpg Icana
نشست کمیسیون حمایت از تولید ملی با جمعی از جوانان کار آفرین https://cdn.icana.ir/d/019/201811107234627280.jpg Icana
نشست کمیسیون حمایت از تولید ملی با جمعی از جوانان کار آفرین https://cdn.icana.ir/d/019/201811100912864284.jpg Icana
نشست کمیسیون حمایت از تولید ملی با جمعی از جوانان کار آفرین https://cdn.icana.ir/d/019/201811101169812957.jpg Icana
نشست کمیسیون حمایت از تولید ملی با جمعی از جوانان کار آفرین https://cdn.icana.ir/d/019/201811108514759642.jpg Icana
نشست کمیسیون حمایت از تولید ملی با جمعی از جوانان کار آفرین https://cdn.icana.ir/d/019/201811107940491468.jpg Icana
نشست کمیسیون حمایت از تولید ملی با جمعی از جوانان کار آفرین https://cdn.icana.ir/d/019/201811102911581997.jpg Icana
نشست کمیسیون حمایت از تولید ملی با جمعی از جوانان کار آفرین https://cdn.icana.ir/d/019/201811109177335410.jpg Icana
نشست کمیسیون حمایت از تولید ملی با جمعی از جوانان کار آفرین https://cdn.icana.ir/d/019/201811109347839787.jpg Icana
نشست کمیسیون حمایت از تولید ملی با جمعی از جوانان کار آفرین https://cdn.icana.ir/d/019/201811108779534163.jpg Icana
نشست کمیسیون حمایت از تولید ملی با جمعی از جوانان کار آفرین https://cdn.icana.ir/d/019/201811108249612461.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet