هدر اصلی

نشست مجمع نمایندگان استان تهران با جمعی از مدیران تهران


نشست اعضای مجمع نمایندگان استان تهران با جمعی از مدیران تهران امروز 28 آبان ماه 1397 برگزار شد.
محسن آزاده دوشنبه 28 آبان 1397 ساعت 14:26
نشست مجمع نمایندگان تهران با جمعی از مدیران تهران https://cdn.icana.ir/d/019/201811106613347463.jpg Icana
نشست مجمع نمایندگان تهران با جمعی از مدیران تهران https://cdn.icana.ir/d/019/201811105046128251.jpg Icana
نشست مجمع نمایندگان تهران با جمعی از مدیران تهران https://cdn.icana.ir/d/019/201811109675420260.jpg Icana
موسوی و علیجانی زمانی در نشست مجمع نمایندگان تهران با جمعی از مدیران تهران https://cdn.icana.ir/d/019/201811103851606531.jpg Icana
نشست مجمع نمایندگان تهران با جمعی از مدیران تهران https://cdn.icana.ir/d/019/201811106929292960.jpg Icana
نشست مجمع نمایندگان تهران با جمعی از مدیران تهران https://cdn.icana.ir/d/019/201811102880341116.jpg Icana
سید فرید موسوی در نشست مجمع نمایندگان تهران با جمعی از مدیران تهران https://cdn.icana.ir/d/019/201811107572875783.jpg Icana
نشست مجمع نمایندگان تهران با جمعی از مدیران تهران https://cdn.icana.ir/d/019/201811105460152872.jpg Icana
پروانه مافی در نشست مجمع نمایندگان تهران با جمعی از مدیران تهران https://cdn.icana.ir/d/019/201811103716625397.jpg Icana
نشست مجمع نمایندگان تهران با جمعی از مدیران تهران https://cdn.icana.ir/d/019/201811105444796950.jpg Icana
محمد رضا بادامچی در نشست مجمع نمایندگان تهران با جمعی از مدیران تهران https://cdn.icana.ir/d/019/201811104361739216.jpg Icana
موسوی و علیجانی زمانی در نشست مجمع نمایندگان تهران با جمعی از مدیران تهران https://cdn.icana.ir/d/019/201811103530482014.jpg Icana
نشست مجمع نمایندگان تهران با جمعی از مدیران تهران https://cdn.icana.ir/d/019/201811105368401768.jpg Icana
نشست مجمع نمایندگان تهران با جمعی از مدیران تهران https://cdn.icana.ir/d/019/201811104576950035.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet