هدر اصلی

دیدار یوناتن بت کلیا و کارن خانلری با جمعی از فرهیختگان و دانشجویان رومانی


یوناتن بت کلیا، نماینده مسیحیان آشوری و کلدانی و کارن خانلری، نماینده ارامنه شمال کشور در مجلس شورای اسلامی صبح امروز 29 آبان ماه 1397 با جمعی از فرهیختگان و دانشجویان رومانی دیدار و گفت و گو کردند.
حمیدرضا راهل سه‌شنبه 29 آبان 1397 ساعت 11:42
دیدار یوناتن بت کلیا و کارن خانلری با جمعی از فرهیختگان و دانشجویان رومانی https://cdn.icana.ir/d/019/201811101929534391.jpg Icana
دیدار یوناتن بت کلیا و کارن خانلری با جمعی از فرهیختگان و دانشجویان رومانی https://cdn.icana.ir/d/019/201811105285861687.jpg Icana
دیدار یوناتن بت کلیا و کارن خانلری با جمعی از فرهیختگان و دانشجویان رومانی https://cdn.icana.ir/d/019/201811104838384847.jpg Icana
دیدار یوناتن بت کلیا و کارن خانلری با جمعی از فرهیختگان و دانشجویان رومانی https://cdn.icana.ir/d/019/201811105058166778.jpg Icana
دیدار یوناتن بت کلیا و کارن خانلری با جمعی از فرهیختگان و دانشجویان رومانی https://cdn.icana.ir/d/019/201811100118841848.jpg Icana
دیدار یوناتن بت کلیا و کارن خانلری با جمعی از فرهیختگان و دانشجویان رومانی https://cdn.icana.ir/d/019/201811105946773177.jpg Icana
دیدار یوناتن بت کلیا و کارن خانلری با جمعی از فرهیختگان و دانشجویان رومانی https://cdn.icana.ir/d/019/201811101177005995.jpg Icana
دیدار یوناتن بت کلیا و کارن خانلری با جمعی از فرهیختگان و دانشجویان رومانی https://cdn.icana.ir/d/019/201811107614873645.jpg Icana
دیدار یوناتن بت کلیا و کارن خانلری با جمعی از فرهیختگان و دانشجویان رومانی https://cdn.icana.ir/d/019/201811102058718195.jpg Icana
دیدار یوناتن بت کلیا با جمعی از فرهیختگان و دانشجویان رومانی https://cdn.icana.ir/d/019/201811104102382483.jpg Icana
دیدار یوناتن بت کلیا و کارن خانلری با جمعی از فرهیختگان و دانشجویان رومانی https://cdn.icana.ir/d/019/201811107787601289.jpg Icana
دیدار یوناتن بت کلیا و کارن خانلری با جمعی از فرهیختگان و دانشجویان رومانی https://cdn.icana.ir/d/019/201811104759753709.jpg Icana
دیدار یوناتن بت کلیا و کارن خانلری با جمعی از فرهیختگان و دانشجویان رومانی https://cdn.icana.ir/d/019/201811101492462198.jpg Icana
دیدار کارن خانلری با جمعی از فرهیختگان و دانشجویان رومانی https://cdn.icana.ir/d/019/201811109505275858.jpg Icana
دیدار یوناتن بت کلیا و کارن خانلری با جمعی از فرهیختگان و دانشجویان رومانی https://cdn.icana.ir/d/019/201811102281941191.jpg Icana
دیدار یوناتن بت کلیا و کارن خانلری با جمعی از فرهیختگان و دانشجویان رومانی https://cdn.icana.ir/d/019/201811100562306564.jpg Icana
دیدار یوناتن بت کلیا و کارن خانلری با جمعی از فرهیختگان و دانشجویان رومانی https://cdn.icana.ir/d/019/201811101975242484.jpg Icana
دیدار یوناتن بت کلیا و کارن خانلری با جمعی از فرهیختگان و دانشجویان رومانی https://cdn.icana.ir/d/019/201811107442332331.jpg Icana
دیدار یوناتن بت کلیا و کارن خانلری با جمعی از فرهیختگان و دانشجویان رومانی https://cdn.icana.ir/d/019/201811109185906731.jpg Icana
دیدار یوناتن بت کلیا و کارن خانلری با جمعی از فرهیختگان و دانشجویان رومانی https://cdn.icana.ir/d/019/201811107014332986.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet