هدر اصلی

دیدار دیپلمات های افغانستان با مرتضی صفاری نطنزی


مرتضی صفاری نطنزی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی امروز سه‌شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷ با دیپلمات های افغانستان دیدار و گفت و گو کرد.
حمیدرضا راهل سه‌شنبه 29 آبان 1397 ساعت 12:14
دیدار دیپلمات های افغان با مرتضی صفاری نطنزی https://cdn.icana.ir/d/019/201811106363254176.jpg , افغانستان, مرتضی صفاری نطنزی, دیپلمات Icana
دیدار دیپلمات های افغان با مرتضی صفاری نطنزی https://cdn.icana.ir/d/019/201811104867033304.jpg , افغانستان, مرتضی صفاری نطنزی, دیپلمات Icana
دیدار دیپلمات های افغان با مرتضی صفاری نطنزی https://cdn.icana.ir/d/019/201811109363869483.jpg , افغانستان, مرتضی صفاری نطنزی, دیپلمات Icana
دیدار دیپلمات های افغان با مرتضی صفاری نطنزی https://cdn.icana.ir/d/019/201811109932620372.jpg , افغانستان, مرتضی صفاری نطنزی, دیپلمات Icana
دیدار دیپلمات های افغان با مرتضی صفاری نطنزی https://cdn.icana.ir/d/019/201811107647743186.jpg , افغانستان, مرتضی صفاری نطنزی, دیپلمات Icana
دیدار دیپلمات های افغان با مرتضی صفاری نطنزی https://cdn.icana.ir/d/019/201811106595420998.jpg , افغانستان, مرتضی صفاری نطنزی, دیپلمات Icana
دیدار دیپلمات های افغان با مرتضی صفاری نطنزی https://cdn.icana.ir/d/019/201811105189011047.jpg , افغانستان, مرتضی صفاری نطنزی, دیپلمات Icana
دیدار دیپلمات های افغان با مرتضی صفاری نطنزی https://cdn.icana.ir/d/019/201811106704612501.jpg , افغانستان, مرتضی صفاری نطنزی, دیپلمات Icana
دیدار دیپلمات های افغان با مرتضی صفاری نطنزی https://cdn.icana.ir/d/019/201811105161359506.jpg , افغانستان, مرتضی صفاری نطنزی, دیپلمات Icana
دیدار دیپلمات های افغان با مرتضی صفاری نطنزی https://cdn.icana.ir/d/019/201811104641947011.jpg , افغانستان, مرتضی صفاری نطنزی, دیپلمات Icana
دیدار دیپلمات های افغان با مرتضی صفاری نطنزی https://cdn.icana.ir/d/019/201811105671343930.jpg , افغانستان, مرتضی صفاری نطنزی, دیپلمات Icana
دیدار دیپلمات های افغان با مرتضی صفاری نطنزی https://cdn.icana.ir/d/019/201811107078092761.jpg , افغانستان, مرتضی صفاری نطنزی, دیپلمات Icana
دیدار دیپلمات های افغان با مرتضی صفاری نطنزی https://cdn.icana.ir/d/019/201811105465822257.jpg , افغانستان, مرتضی صفاری نطنزی, دیپلمات Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet