هدر اصلی

ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی


اسامی ناطقان میان دستور صحن علنی امروز سه شنبه 29 آبان ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی به شرح زیر می باشد: محسن کوهکن ریزی، رضا علیزاده، مجید ناصری نژاد، معصومه آقاپور علیشاهی، صدیف بدری
محسن آزاده سه‌شنبه 29 آبان 1397 ساعت 14:44
محسن کوهکن ریزی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201811107318383175.jpg Icana
محسن کوهکن ریزی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201811107099818426.jpg Icana
محسن کوهکن ریزی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201811107489806510.jpg Icana
محسن کوهکن ریزی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201811106913302384.jpg Icana
رضا علیزاده در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201811105340532726.jpg Icana
رضا علیزاده در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201811107200209019.jpg Icana
رضا علیزاده در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201811107453325333.jpg Icana
رضا علیزاده در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201811105532266001.jpg Icana
مجید ناصری نژاد در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201811100762681925.jpg Icana
مجید ناصری نژاد در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201811100575979553.jpg Icana
مجید ناصری نژاد در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201811100222698418.jpg Icana
مجید ناصری نژاد در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201811109639753184.jpg Icana
معصومه آقاپور علیشاهی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201811103752992260.jpg Icana
معصومه آقاپور علیشاهی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201811107810351544.jpg Icana
معصومه آقاپور علیشاهی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201811102773366767.jpg Icana
معصومه آقاپور علیشاهی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201811102577720568.jpg Icana
صدیف بدری در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201811105143734915.jpg Icana
صدیف بدری در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201811104879333053.jpg Icana
صدیف بدری در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201811104776665381.jpg Icana
صدیف بدری در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201811105317766867.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet