هدر اصلی

امروز 30 آبان ماه 1397 انجام شد:

دیدار کارن خانلری و یوناتن بت کلیا با جمعی از اساتید دانشگاهی لهستان


دیدار کارن خانلری و یوناتن بت کلیا امروز 30 آبان ماه 1397 با جمعی از اساتید دانشگاهی لهستان از زاویه دید دوربین خبرگزاری خانه ملت.
محسن آزاده چهارشنبه 30 آبان 1397 ساعت 18:08
دیدار کارن خانلری و یوناتن بت کلیا با جمعی از اساتید دانشگاهی لهستان https://cdn.icana.ir/d/019/201811108070480773.jpg Icana
دیدار کارن خانلری و یوناتن بت کلیا با جمعی از اساتید دانشگاهی لهستان https://cdn.icana.ir/d/019/201811107099143986.jpg Icana
دیدار کارن خانلری و یوناتن بت کلیا با جمعی از اساتید دانشگاهی لهستان https://cdn.icana.ir/d/019/201811105343359104.jpg Icana
دیدار کارن خانلری و یوناتن بت کلیا با جمعی از اساتید دانشگاهی لهستان https://cdn.icana.ir/d/019/201811108979132662.jpg Icana
دیدار کارن خانلری و یوناتن بت کلیا با جمعی از اساتید دانشگاهی لهستان https://cdn.icana.ir/d/019/201811107334851068.jpg Icana
دیدار کارن خانلری و یوناتن بت کلیا با جمعی از اساتید دانشگاهی لهستان https://cdn.icana.ir/d/019/201811107571108575.jpg Icana
دیدار کارن خانلری و یوناتن بت کلیا با جمعی از اساتید دانشگاهی لهستان https://cdn.icana.ir/d/019/201811107623662122.jpg Icana
دیدار کارن خانلری و یوناتن بت کلیا با جمعی از اساتید دانشگاهی لهستان https://cdn.icana.ir/d/019/201811105150694181.jpg Icana
دیدار کارن خانلری و یوناتن بت کلیا با جمعی از اساتید دانشگاهی لهستان https://cdn.icana.ir/d/019/201811107837941292.jpg Icana
دیدار کارن خانلری و یوناتن بت کلیا با جمعی از اساتید دانشگاهی لهستان https://cdn.icana.ir/d/019/201811108397038640.jpg Icana
دیدار کارن خانلری و یوناتن بت کلیا با جمعی از اساتید دانشگاهی لهستان https://cdn.icana.ir/d/019/201811108577964791.jpg Icana
دیدار کارن خانلری و یوناتن بت کلیا با جمعی از اساتید دانشگاهی لهستان https://cdn.icana.ir/d/019/201811107437146080.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet