هدر اصلی

ظهر امروز 11 آذر ماه 1397 در وزارت اقتصاد و دارایی انجام شد:

نشست مشترک مرکز پژوهشهای مجلس و وزارت اقتصاد و امور دارایی


نشست مشترک مرکز پژوهشهای مجلس و وزارت اقتصاد و امور دارایی عصر دیروز 10 آذر ماه 1397 با حضور کاظم جلالی، رییس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و معاونان و کارشناسان دو طرف برگزار شد.
احسان خلج یکشنبه 11 آذر 1397 ساعت 14:12
نشست مشترک مرکز پژوهشهای مجلس و وزارت اقتصاد و امور دارایی https://cdn.icana.ir/d/019/201812106993024553.jpg Icana
نشست مشترک مرکز پژوهشهای مجلس و وزارت اقتصاد و امور دارایی https://cdn.icana.ir/d/019/201812104688745981.jpg Icana
نشست مشترک مرکز پژوهشهای مجلس و وزارت اقتصاد و امور دارایی https://cdn.icana.ir/d/019/201812100309263732.jpg Icana
نشست مشترک مرکز پژوهشهای مجلس و وزارت اقتصاد و امور دارایی https://cdn.icana.ir/d/019/201812109764937959.jpg Icana
نشست مشترک مرکز پژوهشهای مجلس و وزارت اقتصاد و امور دارایی https://cdn.icana.ir/d/019/201812101140942651.jpg Icana
نشست مشترک مرکز پژوهشهای مجلس و وزارت اقتصاد و امور دارایی https://cdn.icana.ir/d/019/201812100819337567.jpg Icana
نشست مشترک مرکز پژوهشهای مجلس و وزارت اقتصاد و امور دارایی https://cdn.icana.ir/d/019/201812101310718370.jpg Icana
نشست مشترک مرکز پژوهشهای مجلس و وزارت اقتصاد و امور دارایی https://cdn.icana.ir/d/019/201812108519810214.jpg Icana
نشست مشترک مرکز پژوهشهای مجلس و وزارت اقتصاد و امور دارایی https://cdn.icana.ir/d/019/201812106921721256.jpg Icana
نشست مشترک مرکز پژوهشهای مجلس و وزارت اقتصاد و امور دارایی https://cdn.icana.ir/d/019/201812102959058574.jpg Icana
نشست مشترک مرکز پژوهشهای مجلس و وزارت اقتصاد و امور دارایی https://cdn.icana.ir/d/019/201812107178464951.jpg Icana
نشست مشترک مرکز پژوهشهای مجلس و وزارت اقتصاد و امور دارایی https://cdn.icana.ir/d/019/201812104755349903.jpg Icana
نشست مشترک مرکز پژوهشهای مجلس و وزارت اقتصاد و امور دارایی https://cdn.icana.ir/d/019/201812107981503674.jpg Icana
نشست مشترک مرکز پژوهشهای مجلس و وزارت اقتصاد و امور دارایی https://cdn.icana.ir/d/019/201812100335803716.jpg Icana
نشست مشترک مرکز پژوهشهای مجلس و وزارت اقتصاد و امور دارایی https://cdn.icana.ir/d/019/201812101141344661.jpg Icana
نشست مشترک مرکز پژوهشهای مجلس و وزارت اقتصاد و امور دارایی https://cdn.icana.ir/d/019/201812104536514606.jpg Icana
نشست مشترک مرکز پژوهشهای مجلس و وزارت اقتصاد و امور دارایی https://cdn.icana.ir/d/019/201812107801136512.jpg Icana
نشست مشترک مرکز پژوهشهای مجلس و وزارت اقتصاد و امور دارایی https://cdn.icana.ir/d/019/201812107210098664.jpg Icana
نشست مشترک مرکز پژوهشهای مجلس و وزارت اقتصاد و امور دارایی https://cdn.icana.ir/d/019/201812108265542762.jpg Icana
نشست مشترک مرکز پژوهشهای مجلس و وزارت اقتصاد و امور دارایی https://cdn.icana.ir/d/019/201812104897630757.jpg Icana
نشست مشترک مرکز پژوهشهای مجلس و وزارت اقتصاد و امور دارایی https://cdn.icana.ir/d/019/201812108808321215.jpg Icana
نشست مشترک مرکز پژوهشهای مجلس و وزارت اقتصاد و امور دارایی https://cdn.icana.ir/d/019/201812104207052647.jpg Icana
نشست مشترک مرکز پژوهشهای مجلس و وزارت اقتصاد و امور دارایی https://cdn.icana.ir/d/019/201812104776848908.jpg Icana
نشست مشترک مرکز پژوهشهای مجلس و وزارت اقتصاد و امور دارایی https://cdn.icana.ir/d/019/201812100021970375.jpg Icana
نشست مشترک مرکز پژوهشهای مجلس و وزارت اقتصاد و امور دارایی https://cdn.icana.ir/d/019/201812104889980380.jpg Icana
نشست مشترک مرکز پژوهشهای مجلس و وزارت اقتصاد و امور دارایی https://cdn.icana.ir/d/019/201812107715484137.jpg Icana
نشست مشترک مرکز پژوهشهای مجلس و وزارت اقتصاد و امور دارایی https://cdn.icana.ir/d/019/201812109481055091.jpg Icana
نشست مشترک مرکز پژوهشهای مجلس و وزارت اقتصاد و امور دارایی https://cdn.icana.ir/d/019/201812103569631082.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet