هدر اصلی

امروز صورت گرفت؛

نشست خبری محمود صادقی با خبرنگاران پارلمانی


نشست خبری محمود صادقی با خبرنگاران پارلمانی امروز یکشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۷ از زاویه دوربین خبرگزاری خانه ملت.
مهدیه همت گشای فرد یکشنبه 11 آذر 1397 ساعت 16:08
نشست خبری محمود صادقی با خبرنگاران پارلمانی https://cdn.icana.ir/d/019/201812100810558827.jpg , نشست خبری, محمود صادقی Icana
نشست خبری محمود صادقی با خبرنگاران پارلمانی https://cdn.icana.ir/d/019/201812101673940251.jpg , نشست خبری, محمود صادقی Icana
نشست خبری محمود صادقی با خبرنگاران پارلمانی https://cdn.icana.ir/d/019/201812102635509029.jpg , نشست خبری, محمود صادقی Icana
نشست خبری محمود صادقی با خبرنگاران پارلمانی https://cdn.icana.ir/d/019/201812101681268861.jpg , نشست خبری, محمود صادقی Icana
نشست خبری محمود صادقی با خبرنگاران پارلمانی https://cdn.icana.ir/d/019/201812106926813309.jpg , نشست خبری, محمود صادقی Icana
نشست خبری محمود صادقی با خبرنگاران پارلمانی https://cdn.icana.ir/d/019/201812107378476528.jpg , نشست خبری, محمود صادقی Icana
نشست خبری محمود صادقی با خبرنگاران پارلمانی https://cdn.icana.ir/d/019/201812107478908243.jpg , نشست خبری, محمود صادقی Icana
نشست خبری محمود صادقی با خبرنگاران پارلمانی https://cdn.icana.ir/d/019/201812107756883587.jpg , نشست خبری, محمود صادقی Icana
نشست خبری محمود صادقی با خبرنگاران پارلمانی https://cdn.icana.ir/d/019/201812104138819445.jpg , نشست خبری, محمود صادقی Icana
نشست خبری محمود صادقی با خبرنگاران پارلمانی https://cdn.icana.ir/d/019/201812107101031591.jpg , نشست خبری, محمود صادقی Icana
کلید واژه ها


ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet