هدر اصلی سایت

دیدار رئیس مجلس ملی افغانستان با دکتر لاریجانی


دکتر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی امروز جمعه 16 آذر با عبدالرئوف ابراهیمی رئیس مجلس ملی افغانستان دیدار و گفت و گو کرد.
عکس: امین شانه بند , محسن آزاده جمعه 16 آذر 1397 ساعت 20:42
دیدار رئیس مجلس ملی افغانستان با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201812107465380815.jpg Icana
دیدار رئیس مجلس ملی افغانستان با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201812100239592517.jpg Icana
دیدار رئیس مجلس ملی افغانستان با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201812103365927975.jpg Icana
دیدار رئیس مجلس ملی افغانستان با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201812100268846282.jpg Icana
دیدار رئیس مجلس ملی افغانستان با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201812100674486066.jpg Icana
دیدار رئیس مجلس ملی افغانستان با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201812100926962827.jpg Icana
دیدار رئیس مجلس ملی افغانستان با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201812109996245785.jpg Icana
دیدار رئیس مجلس ملی افغانستان با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201812109736874825.jpg Icana
دیدار رئیس مجلس ملی افغانستان با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201812104627939118.jpg Icana
دیدار رئیس مجلس ملی افغانستان با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201812104255652352.jpg Icana
دیدار رئیس مجلس ملی افغانستان با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201812107361952080.jpg Icana
دیدار رئیس مجلس ملی افغانستان با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201812104457074772.jpg Icana
دیدار رئیس مجلس ملی افغانستان با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201812107062722311.jpg Icana
دیدار رئیس مجلس ملی افغانستان با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201812107329732784.jpg Icana
دیدار رئیس مجلس ملی افغانستان با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201812107738338100.jpg Icana
دیدار رئیس مجلس ملی افغانستان با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201812104817622765.jpg Icana
دیدار رئیس مجلس ملی افغانستان با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201812107560020565.jpg Icana
دیدار رئیس مجلس ملی افغانستان با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201812107621711444.jpg Icana
دیدار رئیس مجلس ملی افغانستان با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201812105696739188.jpg Icana
دیدار رئیس مجلس ملی افغانستان با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201812109851653928.jpg Icana
دیدار رئیس مجلس ملی افغانستان با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201812107939387860.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000