هدر اصلی

حضور کاظم جلالی در آئین تجلیل از فرهنگیان و دانش آموزان پژوهشگر استان سمنان


کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در آئین تجلیل از فرهنگیان و دانش آموزان پژوهشگر استان سمنان از زاویه دید دوربین خبرگزاری خانه ملت.
احسان خلج دوشنبه 3 دی 1397 ساعت 09:40
حضور کاظم جلالی در آئین تجلیل از فرهنگیان و دانش آموزان پژوهشگر استان سمنان https://cdn.icana.ir/d/019/201812103239257838.jpg Icana
حضور کاظم جلالی در آئین تجلیل از فرهنگیان و دانش آموزان پژوهشگر استان سمنان https://cdn.icana.ir/d/019/201812108092099457.jpg Icana
حضور کاظم جلالی در آئین تجلیل از فرهنگیان و دانش آموزان پژوهشگر استان سمنان https://cdn.icana.ir/d/019/201812107596462422.jpg Icana
حضور کاظم جلالی در آئین تجلیل از فرهنگیان و دانش آموزان پژوهشگر استان سمنان https://cdn.icana.ir/d/019/201812107921208540.jpg Icana
حضور کاظم جلالی در آئین تجلیل از فرهنگیان و دانش آموزان پژوهشگر استان سمنان https://cdn.icana.ir/d/019/201812103068952481.jpg Icana
حضور کاظم جلالی در آئین تجلیل از فرهنگیان و دانش آموزان پژوهشگر استان سمنان https://cdn.icana.ir/d/019/201812107218585765.jpg Icana
حضور کاظم جلالی در آئین تجلیل از فرهنگیان و دانش آموزان پژوهشگر استان سمنان https://cdn.icana.ir/d/019/201812107017349680.jpg Icana
حضور کاظم جلالی در آئین تجلیل از فرهنگیان و دانش آموزان پژوهشگر استان سمنان https://cdn.icana.ir/d/019/201812106539445609.jpg Icana
حضور کاظم جلالی در آئین تجلیل از فرهنگیان و دانش آموزان پژوهشگر استان سمنان https://cdn.icana.ir/d/019/201812106737886753.jpg Icana
حضور کاظم جلالی در آئین تجلیل از فرهنگیان و دانش آموزان پژوهشگر استان سمنان https://cdn.icana.ir/d/019/201812102740154341.jpg Icana
حضور کاظم جلالی در آئین تجلیل از فرهنگیان و دانش آموزان پژوهشگر استان سمنان https://cdn.icana.ir/d/019/201812106122043388.jpg Icana
حضور کاظم جلالی در آئین تجلیل از فرهنگیان و دانش آموزان پژوهشگر استان سمنان https://cdn.icana.ir/d/019/201812105950620052.jpg Icana
حضور کاظم جلالی در آئین تجلیل از فرهنگیان و دانش آموزان پژوهشگر استان سمنان https://cdn.icana.ir/d/019/201812101454032862.jpg Icana
حضور کاظم جلالی در آئین تجلیل از فرهنگیان و دانش آموزان پژوهشگر استان سمنان https://cdn.icana.ir/d/019/201812105959219624.jpg Icana
حضور کاظم جلالی در آئین تجلیل از فرهنگیان و دانش آموزان پژوهشگر استان سمنان https://cdn.icana.ir/d/019/201812101624338219.jpg Icana
حضور کاظم جلالی در آئین تجلیل از فرهنگیان و دانش آموزان پژوهشگر استان سمنان https://cdn.icana.ir/d/019/201812105563327072.jpg Icana
حضور کاظم جلالی در آئین تجلیل از فرهنگیان و دانش آموزان پژوهشگر استان سمنان https://cdn.icana.ir/d/019/201812101860790624.jpg Icana
حضور کاظم جلالی در آئین تجلیل از فرهنگیان و دانش آموزان پژوهشگر استان سمنان https://cdn.icana.ir/d/019/201812100781382599.jpg Icana
حضور کاظم جلالی در آئین تجلیل از فرهنگیان و دانش آموزان پژوهشگر استان سمنان https://cdn.icana.ir/d/019/201812100716912519.jpg Icana
حضور کاظم جلالی در آئین تجلیل از فرهنگیان و دانش آموزان پژوهشگر استان سمنان https://cdn.icana.ir/d/019/201812104331065855.jpg Icana
حضور کاظم جلالی در آئین تجلیل از فرهنگیان و دانش آموزان پژوهشگر استان سمنان https://cdn.icana.ir/d/019/201812107799650312.jpg Icana
حضور کاظم جلالی در آئین تجلیل از فرهنگیان و دانش آموزان پژوهشگر استان سمنان https://cdn.icana.ir/d/019/201812107414755953.jpg Icana
حضور کاظم جلالی در آئین تجلیل از فرهنگیان و دانش آموزان پژوهشگر استان سمنان https://cdn.icana.ir/d/019/201812107824494991.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet