هدر اصلی

بررسی طرح تشدید مجازات اسیدپاشی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس


طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن امروز دوشنبه ۳ دی ۱۳۹۷در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت.
محسن آزاده دوشنبه 3 دی 1397 ساعت 10:55
بررسی طرح تشدید مجازات اسیدپاشی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201812106969727542.jpg , طرح تشدید مجازات اسیدپاشی, کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی Icana
کاظمی در نشست بررسی طرح تشدید مجازات اسیدپاشی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201812106936560853.jpg , طرح تشدید مجازات اسیدپاشی, کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی Icana
حسینی در نشست بررسی طرح تشدید مجازات اسیدپاشی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201812102109118911.jpg , طرح تشدید مجازات اسیدپاشی, کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی Icana
حسینی در نشست بررسی طرح تشدید مجازات اسیدپاشی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201812100797569130.jpg , طرح تشدید مجازات اسیدپاشی, کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی Icana
بررسی طرح تشدید مجازات اسیدپاشی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201812106439060520.jpg , طرح تشدید مجازات اسیدپاشی, کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی Icana
کاظمی در نشست بررسی طرح تشدید مجازات اسیدپاشی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201812106790292029.jpg , طرح تشدید مجازات اسیدپاشی, کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی Icana
بررسی طرح تشدید مجازات اسیدپاشی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201812104896709521.jpg , طرح تشدید مجازات اسیدپاشی, کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی Icana
بررسی طرح تشدید مجازات اسیدپاشی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201812100987252778.jpg , طرح تشدید مجازات اسیدپاشی, کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet