هدر اصلی

امروز 24 دی ماه 1397 انجام شد:

دیدار حسین امیر عبداللهیان با مسئولین سازمان مدیریت بحران فنلاند


حسین امیر عبداللهیان، دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین الملل امروز 24 دی ماه 1397 با مسئولین سازمان مدیریت بحران فنلاند بازدید و گفت و گو کرد.
حمیدرضا راهل دوشنبه 24 دی 1397 ساعت 13:08
دیدار حسین امیر عبداللهیان با مسئولین سازمان مدیریت بحران فنلاند https://cdn.icana.ir/d/019/201901104901729504.jpg Icana
دیدار حسین امیر عبداللهیان با مسئولین سازمان مدیریت بحران فنلاند https://cdn.icana.ir/d/019/201901104980360642.jpg Icana
دیدار حسین امیر عبداللهیان با مسئولین سازمان مدیریت بحران فنلاند https://cdn.icana.ir/d/019/201901103226259583.jpg Icana
دیدار حسین امیر عبداللهیان با مسئولین سازمان مدیریت بحران فنلاند https://cdn.icana.ir/d/019/201901101840762122.jpg Icana
دیدار حسین امیر عبداللهیان با مسئولین سازمان مدیریت بحران فنلاند https://cdn.icana.ir/d/019/201901104660805185.jpg Icana
دیدار حسین امیر عبداللهیان با مسئولین سازمان مدیریت بحران فنلاند https://cdn.icana.ir/d/019/201901102377601107.jpg Icana
دیدار حسین امیر عبداللهیان با مسئولین سازمان مدیریت بحران فنلاند https://cdn.icana.ir/d/019/201901101797856006.jpg Icana
دیدار حسین امیر عبداللهیان با مسئولین سازمان مدیریت بحران فنلاند https://cdn.icana.ir/d/019/201901108707961407.jpg Icana
دیدار حسین امیر عبداللهیان با مسئولین سازمان مدیریت بحران فنلاند https://cdn.icana.ir/d/019/201901103387248454.jpg Icana
دیدار حسین امیر عبداللهیان با مسئولین سازمان مدیریت بحران فنلاند https://cdn.icana.ir/d/019/201901108108644645.jpg Icana
دیدار حسین امیر عبداللهیان با مسئولین سازمان مدیریت بحران فنلاند https://cdn.icana.ir/d/019/201901102162180876.jpg Icana
دیدار حسین امیر عبداللهیان با مسئولین سازمان مدیریت بحران فنلاند https://cdn.icana.ir/d/019/201901103013135253.jpg Icana
دیدار حسین امیر عبداللهیان با مسئولین سازمان مدیریت بحران فنلاند https://cdn.icana.ir/d/019/201901104464599998.jpg Icana
دیدار حسین امیر عبداللهیان با مسئولین سازمان مدیریت بحران فنلاند https://cdn.icana.ir/d/019/201901102068293784.jpg Icana
دیدار حسین امیر عبداللهیان با مسئولین سازمان مدیریت بحران فنلاند https://cdn.icana.ir/d/019/201901105041315800.jpg Icana
دیدار حسین امیر عبداللهیان با مسئولین سازمان مدیریت بحران فنلاند https://cdn.icana.ir/d/019/201901103254618561.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

Powerd By : Tasvirnet