هدر اصلی

امروز 29 دی ماه 1397 انجام شد:

ششمین نشست کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۳۹۸


ششمین نشست اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۳۹۸ صبح امروز شنبه 29 دی ۱۳۹۷ برگزار شد.
محسن نوروزی‌فرد شنبه 29 دی 1397 ساعت 12:54
ششمین نشست کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۳۹۸ https://cdn.icana.ir/d/019/201901102972779052.jpg Icana
ششمین نشست کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۳۹۸ https://cdn.icana.ir/d/019/201901108283905468.jpg Icana
حسن نژاد ، زارع و یوسفیان ملا در ششمین نشست کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۳۹۸ https://cdn.icana.ir/d/019/201901102196684330.jpg Icana
ششمین نشست کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۳۹۸ https://cdn.icana.ir/d/019/201901108478620018.jpg Icana
کوسه غراوی و پژمانفر در ششمین نشست کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۳۹۸ https://cdn.icana.ir/d/019/201901104015214631.jpg Icana
ششمین نشست کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۳۹۸ https://cdn.icana.ir/d/019/201901108671098611.jpg Icana
ششمین نشست کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۳۹۸ https://cdn.icana.ir/d/019/201901103919068500.jpg Icana
ششمین نشست کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۳۹۸ https://cdn.icana.ir/d/019/201901107224566919.jpg Icana
ظاهری عبده وند، میرزایی و حسین زاده بحرینی در ششمین نشست کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۳۹۸ https://cdn.icana.ir/d/019/201901103661981189.jpg Icana
ششمین نشست کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۳۹۸ https://cdn.icana.ir/d/019/201901103175846969.jpg Icana
ششمین نشست کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۳۹۸ https://cdn.icana.ir/d/019/201901101641099260.jpg Icana
سلیمانی و محبی نیا در ششمین نشست کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۳۹۸ https://cdn.icana.ir/d/019/201901109096994200.jpg Icana
ششمین نشست کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۳۹۸ https://cdn.icana.ir/d/019/201901102193380528.jpg Icana
ششمین نشست کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۳۹۸ https://cdn.icana.ir/d/019/201901102644993618.jpg Icana
ششمین نشست کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۳۹۸ https://cdn.icana.ir/d/019/201901103278685837.jpg Icana
رضازاده و پورمختار در ششمین نشست کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۳۹۸ https://cdn.icana.ir/d/019/201901108867808654.jpg Icana
ششمین نشست کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۳۹۸ https://cdn.icana.ir/d/019/201901106121774277.jpg Icana
ششمین نشست کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۳۹۸ https://cdn.icana.ir/d/019/201901103864133793.jpg Icana
حسن نژاد ، زهرا سعیدی و یوسفیان ملا در ششمین نشست کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۳۹۸ https://cdn.icana.ir/d/019/201901104182198613.jpg Icana
ششمین نشست کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۳۹۸ https://cdn.icana.ir/d/019/201901103158382109.jpg Icana
ششمین نشست کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۳۹۸ https://cdn.icana.ir/d/019/201901102862087892.jpg Icana
ششمین نشست کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۳۹۸ https://cdn.icana.ir/d/019/201901106163603691.jpg Icana
ششمین نشست کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۳۹۸ https://cdn.icana.ir/d/019/201901103045249999.jpg Icana
وکیلی و ذوالقدر در ششمین نشست کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۳۹۸ https://cdn.icana.ir/d/019/201901102476571716.jpg Icana
ساداتی نژاد در ششمین نشست کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۳۹۸ https://cdn.icana.ir/d/019/201901102674453871.jpg Icana
پاپی زاده، رضازاده و پورمختار در ششمین نشست کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۳۹۸ https://cdn.icana.ir/d/019/201901103757961150.jpg Icana
رضازاده و پورمختار در ششمین نشست کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۳۹۸ https://cdn.icana.ir/d/019/201901101530764098.jpg Icana
باستانی، ملکشاهی راد و کاظم زاده در ششمین نشست کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۳۹۸ https://cdn.icana.ir/d/019/201901103222635885.jpg Icana
ششمین نشست کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۳۹۸ https://cdn.icana.ir/d/019/201901105109747922.jpg Icana
ششمین نشست کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۳۹۸ https://cdn.icana.ir/d/019/201901103417536765.jpg Icana
کامران ، کوهکن و باستانی در ششمین نشست کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۳۹۸ https://cdn.icana.ir/d/019/201901104054598052.jpg Icana
ششمین نشست کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۳۹۸ https://cdn.icana.ir/d/019/201901104653461748.jpg Icana
همتی ، عابدی و امیر آبادی فراهانی در ششمین نشست کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۳۹۸ https://cdn.icana.ir/d/019/201901104231611279.jpg Icana
قوامی و سلیمانی در ششمین نشست کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۳۹۸ https://cdn.icana.ir/d/019/201901103027737008.jpg Icana
زارع ، یوسفیان ملا و قوامی در ششمین نشست کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۳۹۸ https://cdn.icana.ir/d/019/201901105354247797.jpg Icana
امیرآبادی فراهانی ، پژمانفر و کامران در ششمین نشست کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۳۹۸ https://cdn.icana.ir/d/019/201901102636630942.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

Powerd By : Tasvirnet