هدر اصلی

نشست فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر جهاد کشاورزی


نشست فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی صبح امروز یکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷ با حضور محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی و اعضای این کمیسیون برگزار شد.
محمدرضا زرندوش یکشنبه 30 دی 1397 ساعت 08:22
نشست فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر جهاد کشاورزی https://cdn.icana.ir/d/019/201901100306561676.jpg , محمود حجتی, وزیر جهاد کشاورزی, فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی Icana
حاجی بابایی و حجتی در نشست فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201901100897599525.jpg , محمود حجتی, وزیر جهاد کشاورزی, فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی Icana
گیلانی و کریمی قدوسی در نشست فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر جهاد کشاورزی https://cdn.icana.ir/d/019/201901100257556962.jpg , محمود حجتی, وزیر جهاد کشاورزی, فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی Icana
نشست فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر جهاد کشاورزی https://cdn.icana.ir/d/019/201901103460983695.jpg , محمود حجتی, وزیر جهاد کشاورزی, فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی Icana
نشست فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر جهاد کشاورزی https://cdn.icana.ir/d/019/201901100314612834.jpg , محمود حجتی, وزیر جهاد کشاورزی, فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی Icana
شاعری، ابطحی و شهریاری در نشست فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر جهاد کشاورزی https://cdn.icana.ir/d/019/201901106321289842.jpg , محمود حجتی, وزیر جهاد کشاورزی, فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی Icana
حاجی بابایی در نشست فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر جهاد کشاورزی https://cdn.icana.ir/d/019/201901101998062807.jpg , محمود حجتی, وزیر جهاد کشاورزی, فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی Icana
حجتی در نشست فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201901101851048664.jpg , محمود حجتی, وزیر جهاد کشاورزی, فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی Icana
قاضی پور در نشست فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر جهاد کشاورزی https://cdn.icana.ir/d/019/201901109761586120.jpg , محمود حجتی, وزیر جهاد کشاورزی, فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی Icana
نشست فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر جهاد کشاورزی https://cdn.icana.ir/d/019/201901106883073925.jpg , محمود حجتی, وزیر جهاد کشاورزی, فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی Icana
علیرضا بیگی در نشست فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر جهاد کشاورزی https://cdn.icana.ir/d/019/201901106949035407.jpg , محمود حجتی, وزیر جهاد کشاورزی, فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی Icana
نشست فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر جهاد کشاورزی https://cdn.icana.ir/d/019/201901103832525142.jpg , محمود حجتی, وزیر جهاد کشاورزی, فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی Icana
احمدی، خجسته و حاجی بابایی در نشست فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر جهاد کشاورزی https://cdn.icana.ir/d/019/201901107126234964.jpg , محمود حجتی, وزیر جهاد کشاورزی, فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی Icana
نشست فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر جهاد کشاورزی https://cdn.icana.ir/d/019/201901101527207623.jpg , محمود حجتی, وزیر جهاد کشاورزی, فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی Icana
افضلی و خادمی در نشست فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر جهاد کشاورزی https://cdn.icana.ir/d/019/201901102175262364.jpg , محمود حجتی, وزیر جهاد کشاورزی, فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی Icana
خادمی، شکری و احمدی در نشست فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر جهاد کشاورزی https://cdn.icana.ir/d/019/201901101949617082.jpg , محمود حجتی, وزیر جهاد کشاورزی, فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی Icana
قاضی پور در نشست فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر جهاد کشاورزی https://cdn.icana.ir/d/019/201901100120418293.jpg , محمود حجتی, وزیر جهاد کشاورزی, فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی Icana
نشست فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر جهاد کشاورزی https://cdn.icana.ir/d/019/201901100973249388.jpg , محمود حجتی, وزیر جهاد کشاورزی, فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

Powerd By : Tasvirnet