هدر اصلی

اولین جلسه هیات مشاورین تدوین، تنقیح و تفسیر قوانین با حضور حسین میرمحمدصادقی


اولین جلسه هیات مشاورین تدوین، تنقیح و تفسیر قوانین امروز چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷ با حضور حسین میرمحمدصادقی، معاون قوانین مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
حمیدرضا راهل چهارشنبه 3 بهمن 1397 ساعت 15:16
اولین جلسه مشاورین تقنین قوانین با حضور حسین میرمحمدصادقی https://cdn.icana.ir/d/019/201901108492826333.jpg , معاون قوانین مجلس شورای اسلامی, حسین میرمحمدصادقی, جلسه مشاورین تقنین قوانین Icana
اولین جلسه مشاورین تقنین قوانین با حضور حسین میرمحمدصادقی https://cdn.icana.ir/d/019/201901108093894419.jpg , معاون قوانین مجلس شورای اسلامی, حسین میرمحمدصادقی, جلسه مشاورین تقنین قوانین Icana
اولین جلسه مشاورین تقنین قوانین با حضور حسین میرمحمدصادقی https://cdn.icana.ir/d/019/201901107971662127.jpg , معاون قوانین مجلس شورای اسلامی, حسین میرمحمدصادقی, جلسه مشاورین تقنین قوانین Icana
اولین جلسه مشاورین تقنین قوانین با حضور حسین میرمحمدصادقی https://cdn.icana.ir/d/019/201901107090563650.jpg , معاون قوانین مجلس شورای اسلامی, حسین میرمحمدصادقی, جلسه مشاورین تقنین قوانین Icana
اولین جلسه مشاورین تقنین قوانین با حضور حسین میرمحمدصادقی https://cdn.icana.ir/d/019/201901105835633036.jpg , معاون قوانین مجلس شورای اسلامی, حسین میرمحمدصادقی, جلسه مشاورین تقنین قوانین Icana
اولین جلسه مشاورین تقنین قوانین با حضور حسین میرمحمدصادقی https://cdn.icana.ir/d/019/201901108192276507.jpg , معاون قوانین مجلس شورای اسلامی, حسین میرمحمدصادقی, جلسه مشاورین تقنین قوانین Icana
اولین جلسه مشاورین تقنین قوانین با حضور حسین میرمحمدصادقی https://cdn.icana.ir/d/019/201901108619716868.jpg , معاون قوانین مجلس شورای اسلامی, حسین میرمحمدصادقی, جلسه مشاورین تقنین قوانین Icana
اولین جلسه مشاورین تقنین قوانین با حضور حسین میرمحمدصادقی https://cdn.icana.ir/d/019/201901108796730095.jpg , معاون قوانین مجلس شورای اسلامی, حسین میرمحمدصادقی, جلسه مشاورین تقنین قوانین Icana
اولین جلسه مشاورین تقنین قوانین با حضور حسین میرمحمدصادقی https://cdn.icana.ir/d/019/201901109331123710.jpg , معاون قوانین مجلس شورای اسلامی, حسین میرمحمدصادقی, جلسه مشاورین تقنین قوانین Icana
اولین جلسه مشاورین تقنین قوانین با حضور حسین میرمحمدصادقی https://cdn.icana.ir/d/019/201901108294198860.jpg , معاون قوانین مجلس شورای اسلامی, حسین میرمحمدصادقی, جلسه مشاورین تقنین قوانین Icana
اولین جلسه مشاورین تقنین قوانین با حضور حسین میرمحمدصادقی https://cdn.icana.ir/d/019/201901107594771848.jpg , معاون قوانین مجلس شورای اسلامی, حسین میرمحمدصادقی, جلسه مشاورین تقنین قوانین Icana
اولین جلسه مشاورین تقنین قوانین با حضور حسین میرمحمدصادقی https://cdn.icana.ir/d/019/201901108321589327.jpg , معاون قوانین مجلس شورای اسلامی, حسین میرمحمدصادقی, جلسه مشاورین تقنین قوانین Icana
اولین جلسه مشاورین تقنین قوانین با حضور حسین میرمحمدصادقی https://cdn.icana.ir/d/019/201901108137736630.jpg , معاون قوانین مجلس شورای اسلامی, حسین میرمحمدصادقی, جلسه مشاورین تقنین قوانین Icana
اولین جلسه مشاورین تقنین قوانین با حضور حسین میرمحمدصادقی https://cdn.icana.ir/d/019/201901107574275579.jpg , معاون قوانین مجلس شورای اسلامی, حسین میرمحمدصادقی, جلسه مشاورین تقنین قوانین Icana
اولین جلسه مشاورین تقنین قوانین با حضور حسین میرمحمدصادقی https://cdn.icana.ir/d/019/201901100515828644.jpg , معاون قوانین مجلس شورای اسلامی, حسین میرمحمدصادقی, جلسه مشاورین تقنین قوانین Icana
اولین جلسه مشاورین تقنین قوانین با حضور حسین میرمحمدصادقی https://cdn.icana.ir/d/019/201901101171336573.jpg , معاون قوانین مجلس شورای اسلامی, حسین میرمحمدصادقی, جلسه مشاورین تقنین قوانین Icana
اولین جلسه مشاورین تقنین قوانین با حضور حسین میرمحمدصادقی https://cdn.icana.ir/d/019/201901107462236693.jpg , معاون قوانین مجلس شورای اسلامی, حسین میرمحمدصادقی, جلسه مشاورین تقنین قوانین Icana
اولین جلسه مشاورین تقنین قوانین با حضور حسین میرمحمدصادقی https://cdn.icana.ir/d/019/201901107133923744.jpg , معاون قوانین مجلس شورای اسلامی, حسین میرمحمدصادقی, جلسه مشاورین تقنین قوانین Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

Powerd By : Tasvirnet