هدر اصلی

نشست مشترک احمدعلی کیخا و علیرضا رحیمی با وزیر دادگستری


احمدعلی کیخا، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس و علیرضا رحیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس امروز شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۷ با سیدعلیرضا آوایی، وزیر دادگستری دیدار و گفت و گو کردند.
مهدیه همت گشای فرد شنبه 6 بهمن 1397 ساعت 13:04
وزیر دادگستری در نشست مشترک با احمدعلی کیخا و علیرضا رحیمی https://cdn.icana.ir/d/019/201901106019915552.jpg , احمدعلی کیخا, علیرضا رحیمی, وزیر دادگستری, سید علیرضا آوایی Icana
نشست مشترک احمدعلی کیخا و علیرضا رحیمی با وزیر دادگستری https://cdn.icana.ir/d/019/201901105249255861.jpg , احمدعلی کیخا, علیرضا رحیمی, وزیر دادگستری, سید علیرضا آوایی Icana
علیرضا رحیمی در نشست مشترک با وزیر دادگستری https://cdn.icana.ir/d/019/201901105822033398.jpg , احمدعلی کیخا, علیرضا رحیمی, وزیر دادگستری, سید علیرضا آوایی Icana
نشست مشترک احمدعلی کیخا و علیرضا رحیمی با وزیر دادگستری https://cdn.icana.ir/d/019/201901106390152691.jpg , احمدعلی کیخا, علیرضا رحیمی, وزیر دادگستری, سید علیرضا آوایی Icana
احمدعلی کیخا در نشست مشترک با وزیر دادگستری https://cdn.icana.ir/d/019/201901106956595018.jpg , احمدعلی کیخا, علیرضا رحیمی, وزیر دادگستری, سید علیرضا آوایی Icana
نشست مشترک احمدعلی کیخا و علیرضا رحیمی با وزیر دادگستری https://cdn.icana.ir/d/019/201901107329599004.jpg , احمدعلی کیخا, علیرضا رحیمی, وزیر دادگستری, سید علیرضا آوایی Icana
نشست مشترک احمدعلی کیخا و علیرضا رحیمی با وزیر دادگستری https://cdn.icana.ir/d/019/201901103235530615.jpg , احمدعلی کیخا, علیرضا رحیمی, وزیر دادگستری, سید علیرضا آوایی Icana
علیرضا رحیمی در نشست مشترک با وزیر دادگستری https://cdn.icana.ir/d/019/201901103292733837.jpg , احمدعلی کیخا, علیرضا رحیمی, وزیر دادگستری, سید علیرضا آوایی Icana
نشست مشترک احمدعلی کیخا و علیرضا رحیمی با وزیر دادگستری https://cdn.icana.ir/d/019/201901108610956642.jpg , احمدعلی کیخا, علیرضا رحیمی, وزیر دادگستری, سید علیرضا آوایی Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet