هدر اصلی

دیدار مسعود گودرزی با رئیس کمیسیون سیاست خارجی پارلمان الجزایر


مسعود گودرزی، نماینده مردم ممسنی و رستم در مجلس شورای اسلامی با رئیس کمیسیون سیاست خارجی پارلمان الجزایر دیدار و گفت و گو کرد.
محسن آزاده شنبه 6 بهمن 1397 ساعت 16:42
دیدار مسعود گودرزی با رئیس کمیسیون سیاست خارجی پارلمان الجزایر https://cdn.icana.ir/d/019/201901105210533065.jpg , مسعود گودرزی Icana
دیدار مسعود گودرزی با رئیس کمیسیون سیاست خارجی پارلمان الجزایر https://cdn.icana.ir/d/019/201901105393695172.jpg , مسعود گودرزی Icana
دیدار مسعود گودرزی با رئیس کمیسیون سیاست خارجی پارلمان الجزایر https://cdn.icana.ir/d/019/201901108337331809.jpg , مسعود گودرزی Icana
دیدار مسعود گودرزی با رئیس کمیسیون سیاست خارجی پارلمان الجزایر https://cdn.icana.ir/d/019/201901108254811318.jpg , مسعود گودرزی Icana
دیدار مسعود گودرزی با رئیس کمیسیون سیاست خارجی پارلمان الجزایر https://cdn.icana.ir/d/019/201901104320995017.jpg , مسعود گودرزی Icana
دیدار مسعود گودرزی با رئیس کمیسیون سیاست خارجی پارلمان الجزایر https://cdn.icana.ir/d/019/201901104434469812.jpg , مسعود گودرزی Icana
دیدار مسعود گودرزی با رئیس کمیسیون سیاست خارجی پارلمان الجزایر https://cdn.icana.ir/d/019/201901103776009646.jpg , مسعود گودرزی Icana
دیدار مسعود گودرزی با رئیس کمیسیون سیاست خارجی پارلمان الجزایر https://cdn.icana.ir/d/019/201901108450271186.jpg , مسعود گودرزی Icana
دیدار مسعود گودرزی با رئیس کمیسیون سیاست خارجی پارلمان الجزایر https://cdn.icana.ir/d/019/201901108778211480.jpg , مسعود گودرزی Icana
دیدار مسعود گودرزی با رئیس کمیسیون سیاست خارجی پارلمان الجزایر https://cdn.icana.ir/d/019/201901104634774253.jpg , مسعود گودرزی Icana
دیدار مسعود گودرزی با رئیس کمیسیون سیاست خارجی پارلمان الجزایر https://cdn.icana.ir/d/019/201901105004079743.jpg , مسعود گودرزی Icana
دیدار مسعود گودرزی با رئیس کمیسیون سیاست خارجی پارلمان الجزایر https://cdn.icana.ir/d/019/201901108656538178.jpg , مسعود گودرزی Icana
دیدار مسعود گودرزی با رئیس کمیسیون سیاست خارجی پارلمان الجزایر https://cdn.icana.ir/d/019/201901105582447171.jpg , مسعود گودرزی Icana
کلید واژه ها


ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

Powerd By : Tasvirnet