هدر اصلی

امروز 7 بهمن ماه 1397 انجام شد:

نشست کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی


نشست اعضای کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی امروز 7 بهمن ماه 1397 با حضور رئیس دانشگاه فرهنگیان برگزار شد.
حمیدرضا راهل یکشنبه 7 بهمن 1397 ساعت 16:52
نشست کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201901107560946216.jpg Icana
نشست کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201901102763581905.jpg Icana
نشست کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201901107047206159.jpg Icana
نشست کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201901106926120890.jpg Icana
نشست کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201901106525139348.jpg Icana
نشست کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201901100518122539.jpg Icana
نشست کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201901106749480322.jpg Icana
نشست کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201901106800319290.jpg Icana
نشست کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201901108801873058.jpg Icana
نشست کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201901103719080671.jpg Icana
نشست کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201901108913670886.jpg Icana
نشست کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201901103126924844.jpg Icana
نشست کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201901107836871477.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

Powerd By : Tasvirnet