هدر اصلی

نشست کمیسیون فرهنگی مجلس با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات


نشست اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس با حضور محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.
محسن آزاده دوشنبه 8 بهمن 1397 ساعت 19:22
نشست کمیسیون فرهنگی مجلس با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات https://cdn.icana.ir/d/019/201901107330362041.jpg Icana
نشست کمیسیون فرهنگی مجلس با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات https://cdn.icana.ir/d/019/201901107519114040.jpg Icana
نشست کمیسیون فرهنگی مجلس با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات https://cdn.icana.ir/d/019/201901107189134508.jpg Icana
نشست کمیسیون فرهنگی مجلس با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات https://cdn.icana.ir/d/019/201901109256265951.jpg Icana
نشست کمیسیون فرهنگی مجلس با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات https://cdn.icana.ir/d/019/201901107117014525.jpg Icana
نشست کمیسیون فرهنگی مجلس با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات https://cdn.icana.ir/d/019/201901104702564498.jpg Icana
نشست کمیسیون فرهنگی مجلس با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات https://cdn.icana.ir/d/019/201901107351800347.jpg Icana
نشست کمیسیون فرهنگی مجلس با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات https://cdn.icana.ir/d/019/201901106755917931.jpg Icana
نشست کمیسیون فرهنگی مجلس با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات https://cdn.icana.ir/d/019/201901106591378406.jpg Icana
نشست کمیسیون فرهنگی مجلس با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات https://cdn.icana.ir/d/019/201901108724294621.jpg Icana
نشست کمیسیون فرهنگی مجلس با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات https://cdn.icana.ir/d/019/201901106328663900.jpg Icana
کلید واژه ها


ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

Powerd By : Tasvirnet