هدر اصلی

ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی 9 بهمن ۱۳۹۷


ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی امروز سه شنبه 9 بهمن ۱۳۹۷ به شرح ذیل می باشد: علاءالدین بروجردی، سیدمهدی فرشادان، حسینعلی حاجی دلیگانی و محمد قمی.
محسن نوروزی‌فرد سه‌شنبه 9 بهمن 1397 ساعت 15:42
علاءالدین بروجردی درنطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201901105312535823.jpg , علاءالدین بروجردی, حسینعلی حاجی دلیگانی, محمد قمی, سیدمهدی فرشادان Icana
علاءالدین بروجردی درنطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201901103475170029.jpg , علاءالدین بروجردی, حسینعلی حاجی دلیگانی, محمد قمی, سیدمهدی فرشادان Icana
علاءالدین بروجردی درنطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201901105609545385.jpg , علاءالدین بروجردی, حسینعلی حاجی دلیگانی, محمد قمی, سیدمهدی فرشادان Icana
علاءالدین بروجردی درنطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201901105910654201.jpg , علاءالدین بروجردی, حسینعلی حاجی دلیگانی, محمد قمی, سیدمهدی فرشادان Icana
سیدمهدی فرشادان درنطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201901107650521275.jpg , علاءالدین بروجردی, حسینعلی حاجی دلیگانی, محمد قمی, سیدمهدی فرشادان Icana
سیدمهدی فرشادان درنطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201901101018046214.jpg , علاءالدین بروجردی, حسینعلی حاجی دلیگانی, محمد قمی, سیدمهدی فرشادان Icana
سیدمهدی فرشادان درنطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201901100864137872.jpg , علاءالدین بروجردی, حسینعلی حاجی دلیگانی, محمد قمی, سیدمهدی فرشادان Icana
سیدمهدی فرشادان درنطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201901101172798312.jpg , علاءالدین بروجردی, حسینعلی حاجی دلیگانی, محمد قمی, سیدمهدی فرشادان Icana
حسینعلی حاجی دلیگانی درنطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201901101625579514.jpg , علاءالدین بروجردی, حسینعلی حاجی دلیگانی, محمد قمی, سیدمهدی فرشادان Icana
ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی 9 بهمن ۱۳۹۷ https://cdn.icana.ir/d/019/201901106137557495.jpg , حسینعلی حاجی دلیگانی, ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی 9 بهم Icana
حسینعلی حاجی دلیگانی درنطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201901106148969903.jpg , علاءالدین بروجردی, حسینعلی حاجی دلیگانی, محمد قمی, سیدمهدی فرشادان Icana
حسینعلی حاجی دلیگانی درنطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201901101484714251.jpg , علاءالدین بروجردی, حسینعلی حاجی دلیگانی, محمد قمی, سیدمهدی فرشادان Icana
محمد قمی درنطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201901101595062866.jpg , علاءالدین بروجردی, حسینعلی حاجی دلیگانی, محمد قمی, سیدمهدی فرشادان Icana
محمد قمی درنطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201901102184941311.jpg , علاءالدین بروجردی, حسینعلی حاجی دلیگانی, محمد قمی, سیدمهدی فرشادان Icana
محمد قمی درنطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201901102047057324.jpg , علاءالدین بروجردی, حسینعلی حاجی دلیگانی, محمد قمی, سیدمهدی فرشادان Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

Powerd By : Tasvirnet