هدر اصلی

دیدار رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس ملی الجزایر با دکتر لاریجانی


دیدار دکتر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی با عبدالحمید سی عفیف، رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس ملی الجزایر از زاویه دوربین خبرگزاری خانه ملت.
محسن نوروزی‌فرد چهارشنبه 10 بهمن 1397 ساعت 09:10
دیدار رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس ملی الجزایر با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201901109723728680.jpg , دیدار دکتر لاریجانی با رئیس کمیسیون سیاست خارجی پا Icana
دیدار عبدالحمید سی عفیف، رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس ملی الجزایر با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201901100242098068.jpg , دیدار دکتر لاریجانی با رئیس کمیسیون سیاست خارجی پا Icana
دیدار رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس ملی الجزایر با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201901101228232705.jpg , دیدار دکتر لاریجانی با رئیس کمیسیون سیاست خارجی پا Icana
دیدار عبدالحمید سی عفیف، رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس ملی الجزایر با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201901102466129518.jpg , دیدار دکتر لاریجانی با رئیس کمیسیون سیاست خارجی پا Icana
دیدار رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس ملی الجزایر با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201901109459326655.jpg , دیدار دکتر لاریجانی با رئیس کمیسیون سیاست خارجی پا Icana
دیدار عبدالحمید سی عفیف، رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس ملی الجزایر با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201901103417727584.jpg , دیدار دکتر لاریجانی با رئیس کمیسیون سیاست خارجی پا Icana
دیدار رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس ملی الجزایر با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201901104080580477.jpg , دیدار دکتر لاریجانی با رئیس کمیسیون سیاست خارجی پا Icana
دیدار عبدالحمید سی عفیف، رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس ملی الجزایر با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201901101195980384.jpg , دیدار دکتر لاریجانی با رئیس کمیسیون سیاست خارجی پا Icana
دیدار رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس ملی الجزایر با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201901100505568282.jpg , دیدار دکتر لاریجانی با رئیس کمیسیون سیاست خارجی پا Icana
دیدار عبدالحمید سی عفیف، رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس ملی الجزایر با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201901103712020305.jpg , دیدار دکتر لاریجانی با رئیس کمیسیون سیاست خارجی پا Icana
دیدار رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس ملی الجزایر با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201901103057365919.jpg , دیدار دکتر لاریجانی با رئیس کمیسیون سیاست خارجی پا Icana
دیدار عبدالحمید سی عفیف، رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس ملی الجزایر با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201901101891420972.jpg , دیدار دکتر لاریجانی با رئیس کمیسیون سیاست خارجی پا Icana
دیدار رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس ملی الجزایر با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201901101698197060.jpg , دیدار دکتر لاریجانی با رئیس کمیسیون سیاست خارجی پا Icana
دیدار عبدالحمید سی عفیف، رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس ملی الجزایر با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201901105432282852.jpg , دیدار دکتر لاریجانی با رئیس کمیسیون سیاست خارجی پا Icana
دیدار رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس ملی الجزایر با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201901109716834318.jpg , دیدار دکتر لاریجانی با رئیس کمیسیون سیاست خارجی پا Icana
دیدار عبدالحمید سی عفیف، رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس ملی الجزایر با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201901109930554661.jpg , دیدار دکتر لاریجانی با رئیس کمیسیون سیاست خارجی پا Icana
دیدار رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس ملی الجزایر با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201901105206229912.jpg , دیدار دکتر لاریجانی با رئیس کمیسیون سیاست خارجی پا Icana
دیدار عبدالحمید سی عفیف، رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس ملی الجزایر با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201901103519355382.jpg , دیدار دکتر لاریجانی با رئیس کمیسیون سیاست خارجی پا Icana
دیدار رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس ملی الجزایر با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201901100113157907.jpg , دیدار دکتر لاریجانی با رئیس کمیسیون سیاست خارجی پا Icana
دیدار عبدالحمید سی عفیف، رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس ملی الجزایر با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201901106188760703.jpg , دیدار دکتر لاریجانی با رئیس کمیسیون سیاست خارجی پا Icana
دیدار رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس ملی الجزایر با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201901103896859380.jpg , دیدار دکتر لاریجانی با رئیس کمیسیون سیاست خارجی پا Icana
دیدار عبدالحمید سی عفیف، رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس ملی الجزایر با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201901108034186675.jpg , دیدار دکتر لاریجانی با رئیس کمیسیون سیاست خارجی پا Icana
دیدار رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس ملی الجزایر با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201901104461438409.jpg , دیدار دکتر لاریجانی با رئیس کمیسیون سیاست خارجی پا Icana
دیدار عبدالحمید سی عفیف، رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس ملی الجزایر با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201901105989760570.jpg , دیدار دکتر لاریجانی با رئیس کمیسیون سیاست خارجی پا Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

Powerd By : Tasvirnet