هدر اصلی

نشست مشترک مجمع نمایندگان استان خوزستان با وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی


نشست مشترک مجمع نمایندگان استان خوزستان با حضور سعید نمکی، وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد.
فرهاد شایگان دوشنبه 15 بهمن 1397 ساعت 08:30
نشست مشترک مجمع نمایندگان استان خوزستان با وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی https://cdn.icana.ir/d/019/201902100506815882.jpg , مجمع نمایندگان استان خوزستان, وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی, سعید نمکی Icana
نشست مشترک مجمع نمایندگان استان خوزستان با وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی https://cdn.icana.ir/d/019/201902108155148451.jpg , مجمع نمایندگان استان خوزستان, وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی, سعید نمکی Icana
نشست مشترک مجمع نمایندگان استان خوزستان با وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی https://cdn.icana.ir/d/019/201902100528989118.jpg , مجمع نمایندگان استان خوزستان, وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی, سعید نمکی Icana
نشست مشترک مجمع نمایندگان استان خوزستان با وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی https://cdn.icana.ir/d/019/201902100739169033.jpg , مجمع نمایندگان استان خوزستان, وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی, سعید نمکی Icana
نشست مشترک مجمع نمایندگان استان خوزستان با وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی https://cdn.icana.ir/d/019/201902100168627453.jpg , مجمع نمایندگان استان خوزستان, وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی, سعید نمکی Icana
نشست مشترک مجمع نمایندگان استان خوزستان با وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی https://cdn.icana.ir/d/019/201902101960195281.jpg , مجمع نمایندگان استان خوزستان, وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی, سعید نمکی Icana
نشست مشترک مجمع نمایندگان استان خوزستان با وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی https://cdn.icana.ir/d/019/201902107817891672.jpg , مجمع نمایندگان استان خوزستان, وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی, سعید نمکی Icana
نشست مشترک مجمع نمایندگان استان خوزستان با وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی https://cdn.icana.ir/d/019/201902107995463888.jpg , مجمع نمایندگان استان خوزستان, وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی, سعید نمکی Icana
نشست مشترک مجمع نمایندگان استان خوزستان با وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی https://cdn.icana.ir/d/019/201902108373899534.jpg , مجمع نمایندگان استان خوزستان, وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی, سعید نمکی Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet