هدر اصلی

امروز 15 بهمن ماه 1397 انجام شد:

حضور رئیس جمهور در جلسه رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (1)


حسن روحانی، رئیس جمهور امروز 15 بهمن ماه 1397 جهت دفاع از وزیر پیشنهادی بهداشت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی حضور یافت.
محسن آزاده دوشنبه 15 بهمن 1397 ساعت 09:24
حضور رئیس جمهور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201902108798348831.jpg Icana
حضور رئیس جمهور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201902102005849260.jpg Icana
حضور رئیس جمهور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201902103417523056.jpg Icana
حضور رئیس جمهور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201902107468756720.jpg Icana
حضور رئیس جمهور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201902101454853809.jpg Icana
حضور رئیس جمهور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201902108840832005.jpg Icana
حضور رئیس جمهور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201902109685823343.jpg Icana
حضور رئیس جمهور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201902101830540819.jpg Icana
حضور رئیس جمهور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201902107955723062.jpg Icana
حضور رئیس جمهور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201902101136812235.jpg Icana
حضور رئیس جمهور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201902103469264331.jpg Icana
حضور رئیس جمهور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201902107642359294.jpg Icana
حضور رئیس جمهور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201902100666969851.jpg Icana
حضور رئیس جمهور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201902101416081182.jpg Icana
حضور رئیس جمهور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201902101351780620.jpg Icana
حضور رئیس جمهور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201902108035794403.jpg Icana
حضور رئیس جمهور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201902106011275915.jpg Icana
حضور رئیس جمهور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201902101128201776.jpg Icana
حضور رئیس جمهور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201902106965056293.jpg Icana
حضور رئیس جمهور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201902106863319213.jpg Icana
حضور رئیس جمهور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201902107526093996.jpg Icana
حضور رئیس جمهور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201902104542635514.jpg Icana
حضور رئیس جمهور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201902102421928263.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

Powerd By : Tasvirnet