هدر اصلی

امروز 15 بهمن ماه 1397 انجام شد:

نشست فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر پیشنهادی بهداشت


نشست اعضای فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی امروز 15 بهمن ماه 1397 با حضور سعید نمکی، وزیر پیشنهادی بهداشت برگزار شد.
محسن نوروزی‌فرد دوشنبه 15 بهمن 1397 ساعت 10:40
نشست فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر پیشنهادی بهداشت https://cdn.icana.ir/d/019/201902109176218601.jpg Icana
نشست فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر پیشنهادی بهداشت https://cdn.icana.ir/d/019/201902104247894789.jpg Icana
نشست فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر پیشنهادی بهداشت https://cdn.icana.ir/d/019/201902107758547698.jpg Icana
کواکبیان و نورقلی پور در نشست فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر پیشنهادی بهداشت https://cdn.icana.ir/d/019/201902101636051426.jpg Icana
نشست فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر پیشنهادی بهداشت https://cdn.icana.ir/d/019/201902107959411128.jpg Icana
قمی، جمالی سوسفی در نشست فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر پیشنهادی بهداشت https://cdn.icana.ir/d/019/201902103403348386.jpg Icana
نشست فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر پیشنهادی بهداشت https://cdn.icana.ir/d/019/201902107903677468.jpg Icana
نشست فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر پیشنهادی بهداشت https://cdn.icana.ir/d/019/201902103830602417.jpg Icana
مسعودی، گرمابی و سبحانی فر در نشست فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر پیشنهادی بهداشت https://cdn.icana.ir/d/019/201902102655981129.jpg Icana
میرزایی در نشست فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر پیشنهادی بهداشت https://cdn.icana.ir/d/019/201902101869522556.jpg Icana
عابدی در نشست فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر پیشنهادی بهداشت https://cdn.icana.ir/d/019/201902105148829199.jpg Icana
میرزایی، علیجانی زمانی و سروش در نشست فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر پیشنهادی بهداشت https://cdn.icana.ir/d/019/201902105229909683.jpg Icana
اسدی کرم در نشست فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر پیشنهادی بهداشت https://cdn.icana.ir/d/019/201902103110884885.jpg Icana
بی مقدار در نشست فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر پیشنهادی بهداشت https://cdn.icana.ir/d/019/201902104910913215.jpg Icana
زرآبادی و سیاوشی در نشست فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر پیشنهادی بهداشت https://cdn.icana.ir/d/019/201902104125320087.jpg Icana
صادقی و حاتمیان در نشست فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر پیشنهادی بهداشت https://cdn.icana.ir/d/019/201902105910470004.jpg Icana
کاظمی و جلیلی شیشوانی در نشست فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر پیشنهادی بهداشت https://cdn.icana.ir/d/019/201902104762306315.jpg Icana
حسین زاده، پارسایی و امینی فرد در نشست فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر پیشنهادی بهداشت https://cdn.icana.ir/d/019/201902107166807041.jpg Icana
پارسایی و امینی فرد در نشست فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر پیشنهادی بهداشت https://cdn.icana.ir/d/019/201902107056313526.jpg Icana
نشست فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر پیشنهادی بهداشت https://cdn.icana.ir/d/019/201902106337799095.jpg Icana
حیدری، سعیدی و ذوالقدر در نشست فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر پیشنهادی بهداشت https://cdn.icana.ir/d/019/201902106460404045.jpg Icana
حسینی و رضا انصاری نشست فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر پیشنهادی بهداشت https://cdn.icana.ir/d/019/201902101205031378.jpg Icana
زرآبادی و سیاوشی در نشست فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر پیشنهادی بهداشت https://cdn.icana.ir/d/019/201902104329063912.jpg Icana
نشست فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر پیشنهادی بهداشت https://cdn.icana.ir/d/019/201902104127827822.jpg Icana
نشست فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر پیشنهادی بهداشت https://cdn.icana.ir/d/019/201902108932313007.jpg Icana
نشست فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر پیشنهادی بهداشت https://cdn.icana.ir/d/019/201902109229136239.jpg Icana
نشست فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر پیشنهادی بهداشت https://cdn.icana.ir/d/019/201902104479688951.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet