هدر اصلی

امروز 15 بهمن ماه 1397 انجام شد:

نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور وزیر اقتصاد و امور دارایی


نشست اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی امروز 15 بهمن ماه 1397 با حضور فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و امور دارایی برگزار شد.
حمیدرضا راهل دوشنبه 15 بهمن 1397 ساعت 16:04
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور وزیر اقتصاد و امور دارایی https://cdn.icana.ir/d/019/201902107872253614.jpg Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور وزیر اقتصاد و امور دارایی https://cdn.icana.ir/d/019/201902103134571837.jpg Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور وزیر اقتصاد و امور دارایی https://cdn.icana.ir/d/019/201902102479622897.jpg Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور وزیر اقتصاد و امور دارایی https://cdn.icana.ir/d/019/201902100553348931.jpg Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور وزیر اقتصاد و امور دارایی https://cdn.icana.ir/d/019/201902103384998970.jpg Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور وزیر اقتصاد و امور دارایی https://cdn.icana.ir/d/019/201902100538626281.jpg Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور وزیر اقتصاد و امور دارایی https://cdn.icana.ir/d/019/201902103525864233.jpg Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور وزیر اقتصاد و امور دارایی https://cdn.icana.ir/d/019/201902100940044827.jpg Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور وزیر اقتصاد و امور دارایی https://cdn.icana.ir/d/019/201902101142707209.jpg Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور وزیر اقتصاد و امور دارایی https://cdn.icana.ir/d/019/201902109416677631.jpg Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور وزیر اقتصاد و امور دارایی https://cdn.icana.ir/d/019/201902102912653149.jpg Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور وزیر اقتصاد و امور دارایی https://cdn.icana.ir/d/019/201902100968302598.jpg Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور وزیر اقتصاد و امور دارایی https://cdn.icana.ir/d/019/201902108642723930.jpg Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور وزیر اقتصاد و امور دارایی https://cdn.icana.ir/d/019/201902107976721612.jpg Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور وزیر اقتصاد و امور دارایی https://cdn.icana.ir/d/019/201902101587848892.jpg Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور وزیر اقتصاد و امور دارایی https://cdn.icana.ir/d/019/201902100680552199.jpg Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور وزیر اقتصاد و امور دارایی https://cdn.icana.ir/d/019/201902101444002354.jpg Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور وزیر اقتصاد و امور دارایی https://cdn.icana.ir/d/019/201902107443017524.jpg Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور وزیر اقتصاد و امور دارایی https://cdn.icana.ir/d/019/201902100618504405.jpg Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور وزیر اقتصاد و امور دارایی https://cdn.icana.ir/d/019/201902108477948539.jpg Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور وزیر اقتصاد و امور دارایی https://cdn.icana.ir/d/019/201902100407951829.jpg Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور وزیر اقتصاد و امور دارایی https://cdn.icana.ir/d/019/201902107378104171.jpg Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور وزیر اقتصاد و امور دارایی https://cdn.icana.ir/d/019/201902101220471044.jpg Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور وزیر اقتصاد و امور دارایی https://cdn.icana.ir/d/019/201902108389722877.jpg Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور وزیر اقتصاد و امور دارایی https://cdn.icana.ir/d/019/201902101289972027.jpg Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور وزیر اقتصاد و امور دارایی https://cdn.icana.ir/d/019/201902108761832780.jpg Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور وزیر اقتصاد و امور دارایی https://cdn.icana.ir/d/019/201902100692039979.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet