هدر اصلی

دیدار با اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان قم با دکتر لاریجانی


اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان قم با رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت و گو کردند.
محسن آزاده چهارشنبه 17 بهمن 1397 ساعت 10:14
دیدار با اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان قم با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201902108612367186.jpg , دکتر علی لاریجانی, اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان قم Icana
دیدار با اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان قم با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201902109368306830.jpg , دکتر علی لاریجانی, اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان قم Icana
دیدار با اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان قم با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201902101347050074.jpg , دکتر علی لاریجانی, اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان قم Icana
دیدار با اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان قم با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201902108751741811.jpg , دکتر علی لاریجانی, اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان قم Icana
دیدار با اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان قم با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201902109077446149.jpg , دکتر علی لاریجانی, اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان قم Icana
دیدار با اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان قم با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201902100958366294.jpg , دکتر علی لاریجانی, اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان قم Icana
دیدار با اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان قم با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201902108580877465.jpg , دکتر علی لاریجانی, اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان قم Icana
دیدار با اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان قم با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201902101032711849.jpg , دکتر علی لاریجانی, اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان قم Icana
دیدار با اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان قم با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201902100764712861.jpg , دکتر علی لاریجانی, اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان قم Icana
دیدار با اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان قم با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201902108858881396.jpg , دکتر علی لاریجانی, اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان قم Icana
دیدار با اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان قم با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201902100751167654.jpg , دکتر علی لاریجانی, اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان قم Icana
دیدار با اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان قم با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201902109227571035.jpg , دکتر علی لاریجانی, اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان قم Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

Powerd By : Tasvirnet