هدر اصلی

صبح امروز سه‌شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷:

هفتمین جلسه بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۸ کل کشور


هفتمین جلسه بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۸ کل کشور صبح امروز سه‌شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ برگزار شد.
محسن آزاده سه‌شنبه 30 بهمن 1397 ساعت 12:05
حاجی دلیگانی در هفتمین جلسه بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۸ کل کشور https://cdn.icana.ir/d/019/201902107565541380.jpg , هفتمین جلسه بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۸ کل کشور Icana
هفتمین جلسه بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۸ کل کشور https://cdn.icana.ir/d/019/201902109130223679.jpg , هفتمین جلسه بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۸ کل کشور Icana
هفتمین جلسه بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۸ کل کشور https://cdn.icana.ir/d/019/201902103130574484.jpg , هفتمین جلسه بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۸ کل کشور Icana
افضلی، هروی و کریمی در هفتمین جلسه بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۸ کل کشور https://cdn.icana.ir/d/019/201902106936750307.jpg , هفتمین جلسه بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۸ کل کشور Icana
هفتمین جلسه بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۸ کل کشور https://cdn.icana.ir/d/019/201902101829886230.jpg , هفتمین جلسه بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۸ کل کشور Icana
مختار و دامادی در هفتمین جلسه بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۸ کل کشور https://cdn.icana.ir/d/019/201902105387140566.jpg , هفتمین جلسه بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۸ کل کشور Icana
شاعری در هفتمین جلسه بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۸ کل کشور https://cdn.icana.ir/d/019/201902106684646206.jpg , هفتمین جلسه بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۸ کل کشور Icana
هفتمین جلسه بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۸ کل کشور https://cdn.icana.ir/d/019/201902104688658036.jpg , هفتمین جلسه بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۸ کل کشور Icana
ساری و جلیلی شیشوانی در هفتمین جلسه بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۸ کل کشور https://cdn.icana.ir/d/019/201902104646589221.jpg , هفتمین جلسه بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۸ کل کشور Icana
هفتمین جلسه بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۸ کل کشور https://cdn.icana.ir/d/019/201902103204802026.jpg , هفتمین جلسه بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۸ کل کشور Icana
درازهی در هفتمین جلسه بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۸ کل کشور https://cdn.icana.ir/d/019/201902103759878240.jpg , هفتمین جلسه بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۸ کل کشور Icana
صادقی در هفتمین جلسه بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۸ کل کشور https://cdn.icana.ir/d/019/201902108188814269.jpg , هفتمین جلسه بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۸ کل کشور Icana
نعمتی و پورابراهیمی در هفتمین جلسه بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۸ کل کشور https://cdn.icana.ir/d/019/201902109264940061.jpg , هفتمین جلسه بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۸ کل کشور Icana
مسعودی در هفتمین جلسه بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۸ کل کشور https://cdn.icana.ir/d/019/201902107599639717.jpg , هفتمین جلسه بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۸ کل کشور Icana
آزادیخواه و کاظمی در هفتمین جلسه بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۸ کل کشور https://cdn.icana.ir/d/019/201902107861040155.jpg , هفتمین جلسه بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۸ کل کشور Icana
کریمی در هفتمین جلسه بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۸ کل کشور https://cdn.icana.ir/d/019/201902108842358643.jpg , هفتمین جلسه بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۸ کل کشور Icana
تابش، عارف و موسوی در هفتمین جلسه بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۸ کل کشور https://cdn.icana.ir/d/019/201902109217935460.jpg , هفتمین جلسه بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۸ کل کشور Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

Powerd By : Tasvirnet