هدر اصلی

دیدار دکتر لاریجانی با نخبگان و گروه دوستی مجلس ملی خلق چین


گروه دوستی مجلس ملی خلق چین به همراه جمعی از اساتید دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی چین امروز چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷ با رئیس مجلس شورای اسلامی در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در پکن دیدار کردند.
محمدرضا زرندوش چهارشنبه 1 اسفند 1397 ساعت 10:58
دیدار دکتر لاریجانی با نخبگان و گروه دوستی مجلس ملی خلق چین https://cdn.icana.ir/d/019/201902107684473572.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, نخبگان, دکتر علی لاریجانی, گروه دوستی مجلس ملی خلق چین Icana
دیدار دکتر لاریجانی با نخبگان و گروه دوستی مجلس ملی خلق چین https://cdn.icana.ir/d/019/201902109491344576.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, نخبگان, دکتر علی لاریجانی, گروه دوستی مجلس ملی خلق چین Icana
دیدار دکتر لاریجانی با نخبگان و گروه دوستی مجلس ملی خلق چین https://cdn.icana.ir/d/019/201902100403164673.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, نخبگان, دکتر علی لاریجانی, گروه دوستی مجلس ملی خلق چین Icana
دیدار دکتر لاریجانی با نخبگان و گروه دوستی مجلس ملی خلق چین https://cdn.icana.ir/d/019/201902108023779978.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, نخبگان, دکتر علی لاریجانی, گروه دوستی مجلس ملی خلق چین Icana
دیدار دکتر لاریجانی با نخبگان و گروه دوستی مجلس ملی خلق چین https://cdn.icana.ir/d/019/201902108755496760.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, نخبگان, دکتر علی لاریجانی, گروه دوستی مجلس ملی خلق چین Icana
دیدار دکتر لاریجانی با نخبگان و گروه دوستی مجلس ملی خلق چین https://cdn.icana.ir/d/019/201902108936050251.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, نخبگان, دکتر علی لاریجانی, گروه دوستی مجلس ملی خلق چین Icana
دیدار دکتر لاریجانی با نخبگان و گروه دوستی مجلس ملی خلق چین https://cdn.icana.ir/d/019/201902104772166292.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, نخبگان, دکتر علی لاریجانی, گروه دوستی مجلس ملی خلق چین Icana
دیدار دکتر لاریجانی با نخبگان و گروه دوستی مجلس ملی خلق چین https://cdn.icana.ir/d/019/201902107501868921.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, نخبگان, دکتر علی لاریجانی, گروه دوستی مجلس ملی خلق چین Icana
دیدار دکتر لاریجانی با نخبگان و گروه دوستی مجلس ملی خلق چین https://cdn.icana.ir/d/019/201902106185477162.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, نخبگان, دکتر علی لاریجانی, گروه دوستی مجلس ملی خلق چین Icana
دیدار دکتر لاریجانی با نخبگان و گروه دوستی مجلس ملی خلق چین https://cdn.icana.ir/d/019/201902108761271449.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, نخبگان, دکتر علی لاریجانی, گروه دوستی مجلس ملی خلق چین Icana
دیدار دکتر لاریجانی با نخبگان و گروه دوستی مجلس ملی خلق چین https://cdn.icana.ir/d/019/201902108596557515.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, نخبگان, دکتر علی لاریجانی, گروه دوستی مجلس ملی خلق چین Icana
دیدار دکتر لاریجانی با نخبگان و گروه دوستی مجلس ملی خلق چین https://cdn.icana.ir/d/019/201902105345262686.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, نخبگان, دکتر علی لاریجانی, گروه دوستی مجلس ملی خلق چین Icana
دیدار دکتر لاریجانی با نخبگان و گروه دوستی مجلس ملی خلق چین https://cdn.icana.ir/d/019/201902105173253469.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, نخبگان, دکتر علی لاریجانی, گروه دوستی مجلس ملی خلق چین Icana
دیدار دکتر لاریجانی با نخبگان و گروه دوستی مجلس ملی خلق چین https://cdn.icana.ir/d/019/201902106633201338.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, نخبگان, دکتر علی لاریجانی, گروه دوستی مجلس ملی خلق چین Icana
دیدار دکتر لاریجانی با نخبگان و گروه دوستی مجلس ملی خلق چین https://cdn.icana.ir/d/019/201902105867943676.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, نخبگان, دکتر علی لاریجانی, گروه دوستی مجلس ملی خلق چین Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet