هدر اصلی

اجلاسیه شهدای کارمند استان کردستان با حضور حشمت الله فلاحت پیشه


رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با حضور در استان کردستان در اجلاسیه شهدای کارمند این استان شرکت کرد.
شنبه 4 اسفند 1397 ساعت 12:34
اجلاسیه شهدای کارمند استان کردستان با حضور حشمت الله فلاحت پیشه https://cdn.icana.ir/d/019/201902103009281198.jpg , حشمت الله فلاحت پیشه, اجلاسیه شهدای کارمند استان کردستان Icana
اجلاسیه شهدای کارمند استان کردستان با حضور حشمت الله فلاحت پیشه https://cdn.icana.ir/d/019/201902105762851283.jpg , حشمت الله فلاحت پیشه, اجلاسیه شهدای کارمند استان کردستان Icana
اجلاسیه شهدای کارمند استان کردستان با حضور حشمت الله فلاحت پیشه https://cdn.icana.ir/d/019/201902103527988477.jpg , حشمت الله فلاحت پیشه, اجلاسیه شهدای کارمند استان کردستان Icana
اجلاسیه شهدای کارمند استان کردستان با حضور حشمت الله فلاحت پیشه https://cdn.icana.ir/d/019/201902105944709083.jpg , حشمت الله فلاحت پیشه, اجلاسیه شهدای کارمند استان کردستان Icana
اجلاسیه شهدای کارمند استان کردستان با حضور حشمت الله فلاحت پیشه https://cdn.icana.ir/d/019/201902101595523992.jpg , حشمت الله فلاحت پیشه, اجلاسیه شهدای کارمند استان کردستان Icana
اجلاسیه شهدای کارمند استان کردستان با حضور حشمت الله فلاحت پیشه https://cdn.icana.ir/d/019/201902101064111651.jpg , حشمت الله فلاحت پیشه, اجلاسیه شهدای کارمند استان کردستان Icana
اجلاسیه شهدای کارمند استان کردستان با حضور حشمت الله فلاحت پیشه https://cdn.icana.ir/d/019/201902109513335324.jpg , حشمت الله فلاحت پیشه, اجلاسیه شهدای کارمند استان کردستان Icana
اجلاسیه شهدای کارمند استان کردستان با حضور حشمت الله فلاحت پیشه https://cdn.icana.ir/d/019/201902102198173119.jpg , حشمت الله فلاحت پیشه, اجلاسیه شهدای کارمند استان کردستان Icana
اجلاسیه شهدای کارمند استان کردستان با حضور حشمت الله فلاحت پیشه https://cdn.icana.ir/d/019/201902104086629189.jpg , حشمت الله فلاحت پیشه, اجلاسیه شهدای کارمند استان کردستان Icana
اجلاسیه شهدای کارمند استان کردستان با حضور حشمت الله فلاحت پیشه https://cdn.icana.ir/d/019/201902103370750433.jpg , حشمت الله فلاحت پیشه, اجلاسیه شهدای کارمند استان کردستان Icana
اجلاسیه شهدای کارمند استان کردستان با حضور حشمت الله فلاحت پیشه https://cdn.icana.ir/d/019/201902104547418135.jpg , حشمت الله فلاحت پیشه, اجلاسیه شهدای کارمند استان کردستان Icana
اجلاسیه شهدای کارمند استان کردستان با حضور حشمت الله فلاحت پیشه https://cdn.icana.ir/d/019/201902106362646628.jpg , حشمت الله فلاحت پیشه, اجلاسیه شهدای کارمند استان کردستان Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet