هدر اصلی

حضور حشمت الله فلاحت پیشه در مراسم رونمایی از سردیس استاد شهید کامران نجات اللهی در دانشگاه کردستان


حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در مراسم رونمایی از سردیس استاد شهید کامران نجات اللهی در دانشگاه کردستان حضور یافت.
شنبه 4 اسفند 1397 ساعت 12:22
حضور حشمت الله فلاحت پیشه در مراسم رونمایی از سردیس استاد شهید کامران نجات اللهی در دانشگاه کردستان https://cdn.icana.ir/d/019/201902104548578772.jpg Icana
حضور حشمت الله فلاحت پیشه در مراسم رونمایی از سردیس استاد شهید کامران نجات اللهی در دانشگاه کردستان https://cdn.icana.ir/d/019/201902108441070664.jpg Icana
حضور حشمت الله فلاحت پیشه در مراسم رونمایی از سردیس استاد شهید کامران نجات اللهی در دانشگاه کردستان https://cdn.icana.ir/d/019/201902102958018823.jpg Icana
حضور حشمت الله فلاحت پیشه در مراسم رونمایی از سردیس استاد شهید کامران نجات اللهی در دانشگاه کردستان https://cdn.icana.ir/d/019/201902107845430504.jpg Icana
حضور حشمت الله فلاحت پیشه در مراسم رونمایی از سردیس استاد شهید کامران نجات اللهی در دانشگاه کردستان https://cdn.icana.ir/d/019/201902107324452627.jpg Icana
حضور حشمت الله فلاحت پیشه در مراسم رونمایی از سردیس استاد شهید کامران نجات اللهی در دانشگاه کردستان https://cdn.icana.ir/d/019/201902107178929122.jpg Icana
حضور حشمت الله فلاحت پیشه در مراسم رونمایی از سردیس استاد شهید کامران نجات اللهی در دانشگاه کردستان https://cdn.icana.ir/d/019/201902105689228578.jpg Icana
حضور حشمت الله فلاحت پیشه در مراسم رونمایی از سردیس استاد شهید کامران نجات اللهی در دانشگاه کردستان https://cdn.icana.ir/d/019/201902106415603093.jpg Icana
حضور حشمت الله فلاحت پیشه در مراسم رونمایی از سردیس استاد شهید کامران نجات اللهی در دانشگاه کردستان https://cdn.icana.ir/d/019/201902103710995827.jpg Icana
حضور حشمت الله فلاحت پیشه در مراسم رونمایی از سردیس استاد شهید کامران نجات اللهی در دانشگاه کردستان https://cdn.icana.ir/d/019/201902100553357597.jpg Icana
حضور حشمت الله فلاحت پیشه در مراسم رونمایی از سردیس استاد شهید کامران نجات اللهی در دانشگاه کردستان https://cdn.icana.ir/d/019/201902107274024074.jpg Icana
حضور حشمت الله فلاحت پیشه در مراسم رونمایی از سردیس استاد شهید کامران نجات اللهی در دانشگاه کردستان https://cdn.icana.ir/d/019/201902107713948526.jpg Icana
حضور حشمت الله فلاحت پیشه در مراسم رونمایی از سردیس استاد شهید کامران نجات اللهی در دانشگاه کردستان https://cdn.icana.ir/d/019/201902107585753683.jpg Icana
حضور حشمت الله فلاحت پیشه در مراسم رونمایی از سردیس استاد شهید کامران نجات اللهی در دانشگاه کردستان https://cdn.icana.ir/d/019/201902107154214069.jpg Icana
حضور حشمت الله فلاحت پیشه در مراسم رونمایی از سردیس استاد شهید کامران نجات اللهی در دانشگاه کردستان https://cdn.icana.ir/d/019/201902106607522697.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

Powerd By : Tasvirnet