هدر اصلی

نشست کمیسیون تلفیق بودجه 1398 کل کشور


نشست کمیسیون تلفیق بودجه 1398 کل کشور امروز شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ با حضور اعضای این کمیسیون برگزار شد.
محسن آزاده شنبه 11 اسفند 1397 ساعت 14:03
نشست کمیسیون تلفیق بودجه 1398 کل کشور https://cdn.icana.ir/d/019/201903103256823309.jpg Icana
فرهنگی، یوسف نژاد و رستمیان در نشست کمیسیون تلفیق بودجه 1398 کل کشور https://cdn.icana.ir/d/019/201903106314178095.jpg Icana
نشست کمیسیون تلفیق بودجه 1398 کل کشور https://cdn.icana.ir/d/019/201903103855969484.jpg Icana
ساداتی نژاد، احمدی لاشکی و گودرزی در نشست کمیسیون تلفیق بودجه 1398 کل کشور https://cdn.icana.ir/d/019/201903103358186672.jpg Icana
پورمحمدی و نوبخت در نشست کمیسیون تلفیق بودجه 1398 کل کشور https://cdn.icana.ir/d/019/201903102404457321.jpg Icana
نشست کمیسیون تلفیق بودجه 1398 کل کشور https://cdn.icana.ir/d/019/201903102989532619.jpg Icana
ظاهری و میرزایی در نشست کمیسیون تلفیق بودجه 1398 کل کشور https://cdn.icana.ir/d/019/201903103044593766.jpg Icana
نشست کمیسیون تلفیق بودجه 1398 کل کشور https://cdn.icana.ir/d/019/201903106021007021.jpg Icana
امیرآبادی فراهانی و کامران در نشست کمیسیون تلفیق بودجه 1398 کل کشور https://cdn.icana.ir/d/019/201903104504020523.jpg Icana
رحیمی جهان آبادی، کاتب و پورمختار در نشست کمیسیون تلفیق بودجه 1398 کل کشور https://cdn.icana.ir/d/019/201903102497941677.jpg Icana
کوهکن در نشست کمیسیون تلفیق بودجه 1398 کل کشور https://cdn.icana.ir/d/019/201903103762800926.jpg Icana
کاظم زاده و کوسه غراوی در نشست کمیسیون تلفیق بودجه 1398 کل کشور https://cdn.icana.ir/d/019/201903103978943393.jpg Icana
وقف چی، اسدی کرم و رحیمی جهان آبادی در نشست کمیسیون تلفیق بودجه 1398 کل کشور https://cdn.icana.ir/d/019/201903101844350205.jpg Icana
اولادقباد و ذوالقدر در نشست کمیسیون تلفیق بودجه 1398 کل کشور https://cdn.icana.ir/d/019/201903103641500283.jpg Icana
نوبخت در نشست کمیسیون تلفیق بودجه 1398 کل کشور https://cdn.icana.ir/d/019/201903103100216170.jpg Icana
برزگر و حسن بیکی در نشست کمیسیون تلفیق بودجه 1398 کل کشور https://cdn.icana.ir/d/019/201903106755972870.jpg Icana
نشست کمیسیون تلفیق بودجه 1398 کل کشور https://cdn.icana.ir/d/019/201903102506383376.jpg Icana
پژمانفر و اولادقباد در نشست کمیسیون تلفیق بودجه 1398 کل کشور https://cdn.icana.ir/d/019/201903103446413074.jpg Icana
نشست کمیسیون تلفیق بودجه 1398 کل کشور https://cdn.icana.ir/d/019/201903106644090678.jpg Icana
همتی و امیرآبادی فراهانی در نشست کمیسیون تلفیق بودجه 1398 کل کشور https://cdn.icana.ir/d/019/201903104842957972.jpg Icana
نشست کمیسیون تلفیق بودجه 1398 کل کشور https://cdn.icana.ir/d/019/201903103401138656.jpg Icana
فرشادان، مصری و مفتح در نشست کمیسیون تلفیق بودجه 1398 کل کشور https://cdn.icana.ir/d/019/201903102665785460.jpg Icana
حسین زاده بحرینی و پورمحمدی در نشست کمیسیون تلفیق بودجه 1398 کل کشور https://cdn.icana.ir/d/019/201903103814192341.jpg Icana
حسن نژاد، زارع و یوسفیان ملا در نشست کمیسیون تلفیق بودجه 1398 کل کشور https://cdn.icana.ir/d/019/201903102857705064.jpg Icana
نشست کمیسیون تلفیق بودجه 1398 کل کشور https://cdn.icana.ir/d/019/201903103693113613.jpg Icana
خادم در نشست کمیسیون تلفیق بودجه 1398 کل کشور https://cdn.icana.ir/d/019/201903101616655296.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet