هدر اصلی

نشست فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با حضور وزرای صنعت و جهاد کشاورزی


نشست اعضای فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی امروز 12 اسفند ماه 1397 با حضور رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد.
محمدرضا زرندوش یکشنبه 12 اسفند 1397 ساعت 10:18
نشست فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با حضور وزرای صنعت و جهاد کشاورزی https://cdn.icana.ir/d/019/201903105992420637.jpg Icana
ابراهیمی، مازنی و صادقی در نشست فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با حضور وزرای صنعت و جهاد کشاورزی https://cdn.icana.ir/d/019/201903106361124009.jpg Icana
نشست فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با حضور وزرای صنعت و جهاد کشاورزی https://cdn.icana.ir/d/019/201903104859404803.jpg Icana
محمود حجتی در نشست فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با حضور وزرای صنعت و جهاد کشاورزی https://cdn.icana.ir/d/019/201903100563684423.jpg Icana
محمد رضا عارف در نشست فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با حضور وزرای صنعت و جهاد کشاورزی https://cdn.icana.ir/d/019/201903103246004725.jpg Icana
رضا رحمانی در نشست فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با حضور وزرای صنعت و جهاد کشاورزی https://cdn.icana.ir/d/019/201903103894339179.jpg Icana
برزگر، عزیزی و کاظمی در نشست فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با حضور وزرای صنعت و جهاد کشاورزی https://cdn.icana.ir/d/019/201903108522281483.jpg Icana
نشست فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با حضور وزرای صنعت و جهاد کشاورزی https://cdn.icana.ir/d/019/201903108491909740.jpg Icana
مقدسی در نشست فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با حضور وزرای صنعت و جهاد کشاورزی https://cdn.icana.ir/d/019/201903104496897982.jpg Icana
نشست فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با حضور وزرای صنعت و جهاد کشاورزی https://cdn.icana.ir/d/019/201903108941431326.jpg Icana
نشست فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با حضور وزرای صنعت و جهاد کشاورزی https://cdn.icana.ir/d/019/201903106286448923.jpg Icana
نشست فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با حضور وزرای صنعت و جهاد کشاورزی https://cdn.icana.ir/d/019/201903107605390700.jpg Icana
نشست فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با حضور وزرای صنعت و جهاد کشاورزی https://cdn.icana.ir/d/019/201903104141040799.jpg Icana
نشست فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با حضور وزرای صنعت و جهاد کشاورزی https://cdn.icana.ir/d/019/201903106424991700.jpg Icana
نشست فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با حضور وزرای صنعت و جهاد کشاورزی https://cdn.icana.ir/d/019/201903105391003473.jpg Icana
نشست فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با حضور وزرای صنعت و جهاد کشاورزی https://cdn.icana.ir/d/019/201903105817370508.jpg Icana
نشست فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با حضور وزرای صنعت و جهاد کشاورزی https://cdn.icana.ir/d/019/201903107985775897.jpg Icana
نشست فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با حضور وزرای صنعت و جهاد کشاورزی https://cdn.icana.ir/d/019/201903109727918328.jpg Icana
جلال میرزایی، افضلی و اکبری در نشست فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با حضور وزرای صنعت و جهاد کشاورزی https://cdn.icana.ir/d/019/201903104807323283.jpg Icana
نشست فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با حضور وزرای صنعت و جهاد کشاورزی https://cdn.icana.ir/d/019/201903100424642099.jpg Icana
نشست فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با حضور وزرای صنعت و جهاد کشاورزی https://cdn.icana.ir/d/019/201903100257761587.jpg Icana
نشست فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با حضور وزرای صنعت و جهاد کشاورزی https://cdn.icana.ir/d/019/201903103431137889.jpg Icana
نشست فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با حضور وزرای صنعت و جهاد کشاورزی https://cdn.icana.ir/d/019/201903103654733544.jpg Icana
پارسایی، شهریاری در نشست فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با حضور وزرای صنعت و جهاد کشاورزی https://cdn.icana.ir/d/019/201903102959712708.jpg Icana
موسوی در نشست فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با حضور وزرای صنعت و جهاد کشاورزی https://cdn.icana.ir/d/019/201903102696987813.jpg Icana
نجفی خشرودی، جلیلی شیشوانی در نشست فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با حضور وزرای صنعت و جهاد کشاورزی https://cdn.icana.ir/d/019/201903100540796421.jpg Icana
حاتمی در نشست فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با حضور وزرای صنعت و جهاد کشاورزی https://cdn.icana.ir/d/019/201903102235449115.jpg Icana
بیمقدار، زرآبادی و وکیلی در نشست فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با حضور وزرای صنعت و جهاد کشاورزی https://cdn.icana.ir/d/019/201903102399791921.jpg Icana
رحیمی، الادقباد و تابش در نشست فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با حضور وزرای صنعت و جهاد کشاورزی https://cdn.icana.ir/d/019/201903102437816626.jpg Icana
بیمقدار و زرآبادری در نشست فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با حضور وزرای صنعت و جهاد کشاورزی https://cdn.icana.ir/d/019/201903105393929600.jpg Icana
موسوی و گرمابی در نشست فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با حضور وزرای صنعت و جهاد کشاورزی https://cdn.icana.ir/d/019/201903103378083588.jpg Icana
وکیلی، حضرتی و هاشم زایی در در نشست فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با حضور وزرای صنعت و جهاد کشاورزی https://cdn.icana.ir/d/019/201903103413052898.jpg Icana
الادقباد و تابش در نشست فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با حضور وزرای صنعت و جهاد کشاورزی https://cdn.icana.ir/d/019/201903102207885761.jpg Icana
حیدری، حجتی و ابراهیمی در نشست فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با حضور وزرای صنعت و جهاد کشاورزی https://cdn.icana.ir/d/019/201903101912150733.jpg Icana
سعیدی، رحمانی و عارف در نشست فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با حضور وزرای صنعت و جهاد کشاورزی https://cdn.icana.ir/d/019/201903105673567369.jpg Icana
ذوالقدر، سیاوشی و مافی در نشست فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با حضور وزرای صنعت و جهاد کشاورزی https://cdn.icana.ir/d/019/201903101217327234.jpg Icana
ذوالقدر، بختیار و عابدی در نشست فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با حضور وزرای صنعت و جهاد کشاورزی https://cdn.icana.ir/d/019/201903102632531176.jpg Icana
کلید واژه ها


ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet