هدر اصلی

ناطقان میان دستور ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ صحن علنی مجلس شورای اسلامی


ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ به شرح ذیل می باشد: جبار کوچکی نژاد، عبدالله حاتمیان، سیدمحمدباقر عبادی، عبدالحمید خدری
حمیدرضا راهل یکشنبه 12 اسفند 1397 ساعت 13:42
جبار کوچکی نژاد در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201903109586940869.jpg , جبار کوچکی نژاد, ناطقان میان دستور ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ Icana
جبار کوچکی نژاد در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201903101936727740.jpg , جبار کوچکی نژاد, ناطقان میان دستور ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ Icana
جبار کوچکی نژاد در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201903108970375850.jpg , جبار کوچکی نژاد, ناطقان میان دستور ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ Icana
جبار کوچکی نژاد در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201903101750211698.jpg , جبار کوچکی نژاد, ناطقان میان دستور ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ Icana
عبدالله حاتمیان در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201903102140572446.jpg , عبدالله حاتمیان, ناطقان میان دستور ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ Icana
عبدالله حاتمیان در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201903102729001678.jpg , عبدالله حاتمیان, ناطقان میان دستور ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ Icana
عبدالله حاتمیان در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201903102326529499.jpg , عبدالله حاتمیان, ناطقان میان دستور ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ Icana
عبدالله حاتمیان در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201903100017735292.jpg , عبدالله حاتمیان, ناطقان میان دستور ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ Icana
سیدمحمدباقر عبادی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201903100387040783.jpg , سیدمحمدباقر عبادی, ناطقان میان دستور ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ Icana
سیدمحمدباقر عبادی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201903107757565846.jpg , سیدمحمدباقر عبادی, ناطقان میان دستور ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ Icana
سیدمحمدباقر عبادی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201903104893198812.jpg , سیدمحمدباقر عبادی, ناطقان میان دستور ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ Icana
سیدمحمدباقر عبادی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201903103846607294.jpg , سیدمحمدباقر عبادی, ناطقان میان دستور ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ Icana
عبدالحمید خدری در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201903108009828919.jpg , عبدالحمید خدری, ناطقان میان دستور ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ Icana
عبدالحمید خدری در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201903109985646714.jpg , عبدالحمید خدری, ناطقان میان دستور ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ Icana
عبدالحمید خدری در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201903107777848427.jpg , عبدالحمید خدری, ناطقان میان دستور ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet