هدر اصلی

نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با حضور وزیر نیرو


نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی عصر امروز یکشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ با حضور رضا اردکانیان، وزیر نیرو و اعضای این کمیسیون برگزار شد.
محسن نوروزی‌فرد یکشنبه 12 اسفند 1397 ساعت 17:32
نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با حضور وزیر نیرو https://cdn.icana.ir/d/019/201903103695416239.jpg , کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی, وزیر نیرو, رضا اردکانیان Icana
نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با حضور وزیر نیرو https://cdn.icana.ir/d/019/201903109571430720.jpg , کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی, وزیر نیرو, رضا اردکانیان Icana
نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با حضور وزیر نیرو https://cdn.icana.ir/d/019/201903107284921657.jpg , کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی, وزیر نیرو, رضا اردکانیان Icana
نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با حضور وزیر نیرو https://cdn.icana.ir/d/019/201903108345144744.jpg , کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی, وزیر نیرو, رضا اردکانیان Icana
نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با حضور وزیر نیرو https://cdn.icana.ir/d/019/201903106851146091.jpg , کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی, وزیر نیرو, رضا اردکانیان Icana
نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با حضور وزیر نیرو https://cdn.icana.ir/d/019/201903100153152211.jpg , کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی, وزیر نیرو, رضا اردکانیان Icana
نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با حضور وزیر نیرو https://cdn.icana.ir/d/019/201903101541810399.jpg , کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی, وزیر نیرو, رضا اردکانیان Icana
نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با حضور وزیر نیرو https://cdn.icana.ir/d/019/201903102576878974.jpg , کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی, وزیر نیرو, رضا اردکانیان Icana
نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با حضور وزیر نیرو https://cdn.icana.ir/d/019/201903103642650243.jpg , کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی, وزیر نیرو, رضا اردکانیان Icana
نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با حضور وزیر نیرو https://cdn.icana.ir/d/019/201903104546991640.jpg , کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی, وزیر نیرو, رضا اردکانیان Icana
نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با حضور وزیر نیرو https://cdn.icana.ir/d/019/201903108168181655.jpg , کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی, وزیر نیرو, رضا اردکانیان Icana
نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با حضور وزیر نیرو https://cdn.icana.ir/d/019/201903107277468468.jpg , کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی, وزیر نیرو, رضا اردکانیان Icana
نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با حضور وزیر نیرو https://cdn.icana.ir/d/019/201903109944963409.jpg , کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی, وزیر نیرو, رضا اردکانیان Icana
نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با حضور وزیر نیرو https://cdn.icana.ir/d/019/201903102805505531.jpg , کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی, وزیر نیرو, رضا اردکانیان Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet