هدر اصلی

ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی 20 اسفند ۱۳۹۷


ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی امروز دوشنبه 20 اسفند ۱۳۹۷ به شرح ذیل می باشد: علی عسگر ظاهری عبده وند، سعید باستانی، علیم یارمحمدی، طیبه سیاوشی شاه عنایتی و محمدمهدی زاهدی
محسن نوروزی‌فرد دوشنبه 20 اسفند 1397 ساعت 14:20
علی عسگر ظاهری عبده وند درنطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201903101179572939.jpg , محمدمهدی زاهدی, طیبه سیاوشی شاه عنایتی, علی عسگر ظاهری عبده وند, علیم یارمحمدی Icana
علی عسگر ظاهری عبده وند درنطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201903101187607743.jpg , محمدمهدی زاهدی, طیبه سیاوشی شاه عنایتی, علی عسگر ظاهری عبده وند, علیم یارمحمدی Icana
علی عسگر ظاهری عبده وند درنطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201903100966970737.jpg , محمدمهدی زاهدی, طیبه سیاوشی شاه عنایتی, علی عسگر ظاهری عبده وند, علیم یارمحمدی Icana
علیم یارمحمدی درنطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201903105100711462.jpg , محمدمهدی زاهدی, طیبه سیاوشی شاه عنایتی, علی عسگر ظاهری عبده وند, علیم یارمحمدی Icana
علیم یارمحمدی درنطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201903103923107678.jpg , محمدمهدی زاهدی, طیبه سیاوشی شاه عنایتی, علی عسگر ظاهری عبده وند, علیم یارمحمدی Icana
علیم یارمحمدی درنطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201903101730712140.jpg , محمدمهدی زاهدی, طیبه سیاوشی شاه عنایتی, علی عسگر ظاهری عبده وند, علیم یارمحمدی Icana
علیم یارمحمدی درنطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201903104730474323.jpg , محمدمهدی زاهدی, طیبه سیاوشی شاه عنایتی, علی عسگر ظاهری عبده وند, علیم یارمحمدی Icana
طیبه سیاوشی شاه عنایتی درنطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201903103231299388.jpg , محمدمهدی زاهدی, طیبه سیاوشی شاه عنایتی, علی عسگر ظاهری عبده وند, علیم یارمحمدی Icana
طیبه سیاوشی شاه عنایتی درنطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201903104292195258.jpg , محمدمهدی زاهدی, طیبه سیاوشی شاه عنایتی, علی عسگر ظاهری عبده وند, علیم یارمحمدی Icana
طیبه سیاوشی شاه عنایتی درنطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201903103875562020.jpg , محمدمهدی زاهدی, طیبه سیاوشی شاه عنایتی, علی عسگر ظاهری عبده وند, علیم یارمحمدی Icana
طیبه سیاوشی شاه عنایتی درنطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201903103674884920.jpg , محمدمهدی زاهدی, طیبه سیاوشی شاه عنایتی, علی عسگر ظاهری عبده وند, علیم یارمحمدی Icana
محمدمهدی زاهدی درنطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201903107949418381.jpg , محمدمهدی زاهدی, طیبه سیاوشی شاه عنایتی, علی عسگر ظاهری عبده وند, علیم یارمحمدی Icana
محمدمهدی زاهدی درنطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201903106474041086.jpg , محمدمهدی زاهدی, طیبه سیاوشی شاه عنایتی, علی عسگر ظاهری عبده وند, علیم یارمحمدی Icana
محمدمهدی زاهدی درنطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201903102876337309.jpg , محمدمهدی زاهدی, طیبه سیاوشی شاه عنایتی, علی عسگر ظاهری عبده وند, علیم یارمحمدی Icana
محمدمهدی زاهدی درنطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201903106432675889.jpg , محمدمهدی زاهدی, طیبه سیاوشی شاه عنایتی, علی عسگر ظاهری عبده وند, علیم یارمحمدی Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet